Dodano dnia: 2022-06-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Rydzewo, Klonowa 10 (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 180/21

Klonowa 10, 11-513, Rydzewo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-05
Sygnatura:  Km 596/21
Obszar działki: 0,2002 ha
Cena wywołania: 88 275 zł
Cena oszacowania: 117 700 zł
Wadium: 11 770 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Giżycku

Artur Rodak

Kancelaria Komornicza, Słowiańska 2,  Giżycko,   11-500 Giżycko

tel. 087 428 16 43 / fax. 087 428 16 43

Sygnatura: Km 596/21

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Giżycku Artur Rodak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  05-08-2022 o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Giżycku z siedzibą przy Warszawska 28, 11-500 Giżycko,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *********   położonej przy  Klonowa 10, 11-513 Rydzewo , dla której  Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Giżycku  (adres: ul. ul. Warszawska 28, Giżycko, 11-500 Giżycko)   prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1G/xxxxxxxx/9.

Suma oszacowania wynosi 117 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 88 275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 770,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 73160014621889375950000001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Warszawska 28, Giżycko, 11-500  Giżycko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Artur Rodak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Olecko, Nocznickiego 24/3 (warmińsko-mazurskie)

Nocznickiego 24/3, 19-400, Olecko, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-02
Cena wywołania: 122 667 zł
Cena oszacowania: 184 000 zł

Dom w miejscowości Kandyty, Kandyty (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 141, 234, 235/3, 286/1, 235/4

Kandyty, 11-220, Kandyty, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-09-21
Cena wywołania: 318 000 zł
Cena oszacowania: 424 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Braniewo, Przemysłowa 4/14 (warmińsko-mazurskie)

Przemysłowa 4/14, 14-500, Braniewo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-08-29
Cena wywołania: 29 287 zł
Cena oszacowania: 39 050 zł