Dodano dnia: 2023-04-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Radomsko, Witosa 154 (łódzkie). Działka numer: 848

Witosa 154, 97-500, Radomsko, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-05-25
Sygnatura: Km 1621/20
Obszar działki: 454 m2
Cena wywołania: 26 175 zł
Cena oszacowania: 34 899 zł
Wadium: 3 490 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radomsku

Rafał Trawiński

Kancelaria Komornicza, Metalurgii 1,  Radomsko,   97-500 Radomsko

tel. 44/680-98-35 / fax. 44/680-98-35

Sygnatura: Km 1621/20

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Radomsku Rafał Trawiński na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 09.00 w dniu 25.05.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  Witosa 154, 97-500 Radomsko, dla której  (adres: ul. Witosa 154/97-500, Radomsko, 97-500 Radomsko) prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1R/xxxxxxxx/2.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o pow. 454 m2, oznaczona nr 848. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Teren działki zabudowany jest murowanym budynkiem garażowym o pow. zab. 25 m2. Budynek o konstrukcji betonowej. W budynku brak instalacji. Przedmiotowa nieruchomość funkcjonuje jako zorganizowana całość wraz z zabudowaną działką ozn. nr 555.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  01.06.2023 o godzinie: 09.00 .

Suma oszacowania wynosi 34 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 26 175,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 490,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 47 1600 1462 1030 3044 2000 0003 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Rafał Trawiński

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Radomsko, Przedborska 89C (łódzkie). Działki numer: 628, 626

Przedborska 89C, 97-500, Radomsko, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-06-19
Cena wywołania: 113 800 zł
Cena oszacowania: 170 700 zł

Mieszkanie w miejscowości Radomsko, Brzeźnicka 61A/193/1A/1 (łódzkie)

Brzeźnicka 61A/193/1A/1, 97-500, Radomsko, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-06-19
Cena wywołania: 152 175 zł
Cena oszacowania: 202 900 zł