Dodano dnia: 2023-08-21

Grunt w miejscowości Prościeniec, Prościeniec (mazowieckie). Działka numer: 146/4

Prościeniec, 96-315, Prościeniec, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-11-17
Sygnatura: Kmp 11/21
Cena wywołania: 32 250 zł
Cena oszacowania: 430 000 zł
Wadium: 43 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Żyrardowie

Rafał Kacperek

Kancelaria Komornicza, ul. P.O.W. 13,  Żyrardów,   96-300 Żyrardów

tel. 46 8552281 / fax. 46 8552281

Sygnatura: Kmp 11/21OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Rafał Kacperek na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Kmp 11/21 w dniu 17-11-2023 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żyrardowie z siedzibą przy Al. Partyzantów 3, 96-300 Żyrardów, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest **************  położonej przy  ,Prościeniec,  96-315 Wiskitki, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żyrardowie  (adres: ul.  Radziejowska 1, Żyrardów, 96-300 Żyrardów)   prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1Z/xxxxxxxx/5.

Suma oszacowania wynosi 43 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 32 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 4 300,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Żyrardowie ul. Al. Partyzantów3, 96-300  Żyrardów. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 35 1050 1012 1000 0090 3156 1237.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Rafał Kacperek

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Łubno, Kwiatowa (mazowieckie). Działka numer: 236/2

Kwiatowa, 96-315, Łubno, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-09-29
Cena wywołania: 65 625 zł
Cena oszacowania: 87 500 zł

Grunt w miejscowości Łajski, Polna (mazowieckie)

Polna, 05-119, Łajski, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-10-27
Cena wywołania: 49 841 zł
Cena oszacowania: 66 454 zł

Grunt w miejscowości Mołożew-Dwór, Mołożew-Dwór (mazowieckie). Działka numer: 171

Mołożew-Dwór, 08-307, Mołożew-Dwór, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-10-23
Cena wywołania: 7 110 zł
Cena oszacowania: 10 665 zł