Dodano dnia: 2022-11-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Poznań, Maków Polnych (wielkopolskie). Działka numer: 14/82

Maków Polnych, 61-606, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-11-23
Sygnatura: Km 904/21
Obszar działki: 0,0573 m2
Cena wywołania: 18 750 zł
Cena oszacowania: 25 000 zł
Wadium: 2 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Ewa Glabus

Kancelaria Komornicza, ul. Młyńska 3/7,  Poznań,   61-729 Poznań

tel. 61 855 - 45 -09 / fax. 61 855 45 24

Sygnatura: Km 904/21

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM


 

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu ul. Młyńska 3/7 na podstawie art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-11-2022 o godz. 10:00 w kancelarii komornika  odbędzie się pierwsza licytacja:

 

-  przy  Maków Polnych 12,12a, 61-606 Poznań Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Młyńska 1a, Poznań, 61-729 Poznań)  prowadzi księgę wieczystą o numerze Po1P/00169646/6.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość będąca przedmiotem licytacji to udział w w wysokości 1/5 części w drodze prywatnej o łącznej o powierzchni 573,00 m2, niezabudowanej, stanowiącej właśność dłużnika: *************

 

Suma oszacowania wynosi 25 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 750,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 500,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00.

 

Zgodnie z art. 867 1 § 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: PKO BP S.A. I O/POZNAŃ 25 1020 4027 0000 1702 0290 3623 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Ewa Glabus

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Poznań, os. Pod Lipami 5/57 (wielkopolskie)

os. Pod Lipami 5/57, 61-632, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-11-30
Cena wywołania: 200 475 zł
Cena oszacowania: 267 300 zł

Nieruchomość w miejscowości Poznań, Witaszka 37 (wielkopolskie)

Witaszka 37, 61-407, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-25
Cena wywołania: 348 322 zł
Cena oszacowania: 464 430 zł

Mieszkanie w miejscowości Poznań, Milczańska 18 A/4 (wielkopolskie)

Milczańska 18 A/4, 61-131, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 287 596 zł
Cena oszacowania: 383 462 zł