Dodano dnia: 2023-11-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Piekary Śląskie, Janusza Korczaka (śląskie). Działka numer: 4642/360

Janusza Korczaka, 41-946, Piekary Śląskie, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-11-30
Sygnatura: GKm84/19
Obszar działki: 7610 m2
Cena wywołania: 223 000 zł
Cena oszacowania: 334 500 zł
Wadium: 33 450 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Tarnowskich Górach

Marcin Zdunek

Kancelaria Komornicza, Słoneczników 5,  Tarnowskie Góry,   42-606 Tarnowskie Góry

tel. 322858622 / fax. 322858622

Sygnatura: GKm84/19

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach - Marcin Zdunek podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm84/19 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: - użytkowania wieczystego położonego przy  Korczaka x, 41-946 Piekary Śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach  (adres: ul.  Opolska 24, Tarnowskie Góry, 42-600 Tarnowskie Góry)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1T/xxxxxxxx/8.

Opis nieruchomości:
prawo użytkowaniu wieczystego działki gruntu o numerze mapa nr 1-29 KAM działka nr 4642/360 o pow. 7610 m2 do 05.12.2089r. wraz z prawem własności budynku warsztatowo-magazynowego o pow. użytkowej 99 m2

 

Suma oszacowania wynosi 334 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 223 000,00 zł.  

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 33 450,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 63 1050 1386 1000 0022 2525 0857 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

Przetarg odbywa się w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 30.11.2023 o godzinie: 10.00  a zakończy się w dniu 07.12.2023 o godzinie: 10.00.  Na podstawie art. 986§ 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Marcin Zdunek

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Piekary Śląskie, Józefa Janty 1/1/7 (śląskie)

Józefa Janty 1/1/7, 41-940, Piekary Śląskie, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-14
e-licytacja
Cena wywołania: 105 000 zł
Cena oszacowania: 140 000 zł