Dodano dnia: 2021-12-15
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Piaseczno, Rajskiej Jabłoni 17 (mazowieckie). Działki numer: 34/26, 34/16

Rajskiej Jabłoni 17, 05-500, Piaseczno, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-25
Sygnatura:  AC KM 930/18
Obszar działki: 481,0000 m2 + 4750,0000 m2
Cena wywołania: 450 666 zł
Cena oszacowania: 676 000 zł
Wadium: 67 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie

Artur Chwalibogowski

Kancelaria Komornicza, Młynarska 3, Piaseczno,  05-500 Piaseczno

tel. 22 726-83-21 / fax. 22 726 74 47

Sygnatura: AC KM 930/18
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Artur Chwalibogowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-01-2022 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie z siedzibą przy Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno, pokój 210,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest * * położonej przy ul. Rajskiej Jabłoni 17, 05-500 Piaseczno, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500 Piasecznoprowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/xxxxxxxx/4 oraz udział w KW WA5M/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
nieruchomości należących do dłużnika **** ******** położonych: 05-509 Piaseczno, ul. Rajskiej Jabłoni 17, Józefosław, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA5M/xxxxxxxx/4 oraz udziału numer 18 w wysokości 1/34 niewydzielonej części nieruchomości położonej: 05-509 Piaseczno, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA5M/xxxxxxxx/5. Na nieruchomości, (działka nr ew. 34/26, obręb 00-19 Józefosław, o powierzchni 481m2) posadowione są: - budynek mieszkalny 1,5-kondygnacyjny o powierzchni zabudowy 116,00m2, powierzchni użytkowej 151,53m2 wykonany w konstrukcji drewnianej szkieletowej. - budynek garażowy, 1-stanowiskowy o powierzchni zabudowy 29,00m2, powierzchni użytkowej 23,1m2 Budynek mieszkalny położony na terenie zamkniętego osiedla obejmującego 34 segmenty w zabudowie szeregowej; osiedle usytuowane wzdłuż ulicy Rajskiej Jabłoni; wjazd na teren osiedla z ulicy Ogrodowej. Budynek wchodzi w skład osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, dla którego inwestorem był developer: J.W. Construction Holding S.A. Budynek niepodpiwniczony, w konstrukcji drewnianej szkieletowej, o wysokości 1,5 kondygnacji nadziemnej (z poddaszem użytkowym), wybudowany w latach 2004-2006. Wykaz pomieszczeń w budynku mieszkalnym: na parterze znajduje się pokój dzienny połączony z kuchnią, dwie sypialnie, łazienka, garderoba i komunikacja, natomiast na piętrze usytuowano dwie sypialnie, łazienkę, komunikację. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, które są podłączone do sieci miejskich. CO- indywidualne: piec gazowy 2-funkcyjny firmy JUNKERS-Eurostar. Piony miedziane, podłączenia miedziane, grzejniki "purmo" stalowe. Okna wychodzące na ogród wyposażone w zewnętrzne rolety antywłamaniowe. Od strony ogrodu taras drewniany. Kształt działki gruntu nr ew. 34/26, obręb 00-19 Józefosław, o powierzchni 481m2 w postaci nieregularnego wieloboku. Działka o dość dużej powierzchni, w porównaniu z innymi działkami na terenie osiedla. Ukształtowanie terenu płaskie. W otoczeniu nieruchomości zabudowa szeregowa. Ogrodzenie działki - poza frontem od ulicy wykonane z siatki stalowej oraz słupków stalowych. Działka o charakterze ogrodowym: Nasadzenia krzewów ozdobnych. Dojście i dojazd do garażu utwardzone kostką brukową. Budynki garażowe rozdzielają poszczególne segmenty mieszkalne, w przedmiotowym przypadku budynek garażowy stanowi skrajną część segmentu. Budynek garażowy o powierzchni zabudowy 29,00m2, zakończenie budowy w 2006r. Konstrukcja budynku garażowego tradycyjna murowana, z bloczków gazobetonowych z wieńcem żelbetowym. Dach dwuspadowy, kryty blochodachówką, brama wjazdowa stalowa, podnoszona. Udział nr 18 w wysokości 1/34 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka nr ew. 34/26, obręb 00-19 Józefosław o powierzchni 4750m2 położonej: 05-509 Piaseczno, ul. Rajskiej Jabłoni 17, Józefosław, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA5M/xxxxxxxx/5 stanowiący własność dłużnika- stanowi wewnętrzną drogę dojazdową - ze względu na funkcję w/w udziału i jego wielkość nie jest możliwe aby był on przedmiotem odrębnej licytacji (zgodnie z art. 948 §2 kpc, w zw. z art. 211 kc, art. 93 i 99 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Suma oszacowania wynosi 676 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 450 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 67 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 2 w Warszawie 24 1020 1026 0000 1802 0223 4599.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500  Piaseczno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Artur Chwalibogowski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Piaseczno, Julianowska 42/238 (mazowieckie)

Julianowska 42/238, 05-500, Piaseczno, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-11-18
Cena wywołania: 289 980 zł
Cena oszacowania: 386 640 zł

Dom w miejscowości Piaseczno, Wilanowska 35 (mazowieckie). Działka numer: 38/8

Wilanowska 35, 05-500, Piaseczno, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-09-07
Cena wywołania: 735 187 zł
Cena oszacowania: 980 250 zł

Nieruchomość w miejscowości Piaseczno, Pod Bateriami 48 (mazowieckie)

Pod Bateriami 48, 05-500, Piaseczno, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-09-23
Cena wywołania: 714 750 zł
Cena oszacowania: 953 000 zł