Dodano dnia: 2023-07-06
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Pełczyce, Chrapowo- Wierzchno (zachodniopomorskie). Działki numer: 377/16, 377/23, 377/13

Chrapowo- Wierzchno, 73-260, Pełczyce, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-20
Sygnatura: Km 727/22
Cena wywołania: 72 567 zł
Cena oszacowania: 96 756 zł
Wadium: 9 676 zł

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie

Monika Sawicka-Kostiuczuk

Kancelaria Komornicza, Bohaterów Warszawy 11,  Choszczno,   73-200 Choszczno

tel. 691743322 / fax. 957174050

Sygnatura: Km 727/22

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Choszcznie Monika Sawicka-Kostiuczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  20-09-2023 o godz. 11:00  w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *********  położonej przy  ,Chrapowo- Wierzchno,  73-260 Pełczyce , dla której  Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Wolności 14, Choszczno, 73-200 Choszczno)   prowadzi księgę wieczystą o numerze Sz1C/00035260/1.
Opis nieruchomości:
prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 377/16 wraz z udziałem po 1/27 części w działkach drogowych nr 377/23 i 377/13. Nieruchomość położona jest w miejscowości Chrapowo- Wierzchno, Gmina Pełczyce . Działka nr 377/16 o powierzchni 3191 m2, działka drogowa nr 377/13 o powierzchni 3467m2, działka drogowa nr 377/23 o powierzchni 3108m2. Prawo własności nieruchomości ma **********

Suma oszacowania wynosi 96 756,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 72 567,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 675,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO II O. w Szczecinie 69 1240 3927 1111 0010 4770 4762.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Wolności 14, Choszczno, 73-200  Choszczno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Monika Sawicka-Kostiuczuk

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Pełczyce, Bolesława Chrobrego (zachodniopomorskie)

Bolesława Chrobrego, 73-260, Pełczyce, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-10-05
Cena wywołania: 55 080 zł
Cena oszacowania: 73 440 zł