Dodano dnia: 2023-07-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Oleszno, Oleszno (świętokrzyskie). Działki numer: 2232, 185

Oleszno, 29-105, Oleszno, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-21
Sygnatura: KM 28/22
Obszar działki: 1,52 ha
Cena wywołania: 39 075 zł
Cena oszacowania: 52 100 zł
Wadium: 5 210 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie

Rafał Sadlik

Kancelaria Komornicza, Os. Broniewskiego 14,  Włoszczowa,   29-100 Włoszczowa

tel. 41 3942825 / fax. 413942825

Sygnatura: KM 28/22

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  we Włoszczowie Rafał Sadlik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  21-09-2023 o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego we Włoszczowie z siedzibą przy Kusocińskiego 11, 29-100 Włoszczowa,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************  położonej przy  ,Oleszno i Wola Świdzińska gm. Krasocin,  29-105 Krasocin , dla której  SĄD REJONOWY WŁOSZCZOWA IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.  , we Włoszczowie,  29-100 WŁOSZCZOWA prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1W/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Sumy oszacowania, ceny wywoławcze i wysokość poszczególnych działek wynoszą: - działka nr 185 o pow. 1,02 ha - grunty orne i pastwiska kwota oszacowania = 35.600,00 zł , cena wywoławcza = 26.700,00 zł, rękojmia = 3.560,00 zł; - działka nr 2232 o pow. 0,50 ha - grunty orne kwota oszacowania = 16.500,00 zł , cena wywoławcza = 12.375,00 zł, rękojmia = 1.650,00 zł;

Suma oszacowania wynosi 52 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 39 075,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 210,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 35109020400000000110643634.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kusocińskiego 11, Włoszczowa, 29-100  Włoszczowa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Rafał Sadlik

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Staporków, Włochów (świętokrzyskie). Działki numer: 363/1, 454/7, 454/6, 454/4, 454/5

Włochów, 26-220, Staporków, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-10-16
Cena wywołania: 30 126 zł
Cena oszacowania: 45 189 zł

Nieruchomość w miejscowości Końskie, Browarna (świętokrzyskie)

Browarna, 26-200, Końskie, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-10-17
Cena wywołania: 220 186 zł
Cena oszacowania: 330 279 zł

Grunt w miejscowości Rzepin Pierwszy, Rzepin Pierwszy (świętokrzyskie). Działka numer: 79/1

Rzepin Pierwszy, 27-225, Rzepin Pierwszy, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-09-29
Cena wywołania: 51 351 zł
Cena oszacowania: 68 469 zł