Dodano dnia: 2022-10-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Oleśniki, Oleśniki (lubelskie). Działki numer: 2282, 4477, 4478

Oleśniki, 21-044, Oleśniki, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-11-24
Sygnatura: Km 751/21
Obszar działki: 0,07 ha+ 0,10 ha +0,05 ha
Cena wywołania: 2 700 zł
Cena oszacowania: 3 600 zł
Wadium: 360 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Lublin-Wschód w Lublinie

Paweł Komar

Kancelaria Komornicza, Łęczyńska 51,  Lublin,   20-313 Lublin

tel. 81 745 27 74 / fax. 81 745 27 74

Sygnatura: Km 751/21

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym   Lublin-Wschód w Lublinie Paweł Komar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  24-11-2022 o godz. 09:30  w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XII,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************* położonej przy  OLEŚNIKI , 21-044 OLEŚNIKI , dla której  Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Wyszyńskiego 18, Świdnik, 21-040 Świdnik)   prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Paweł Komar, Kancelaria Komornicza nr VI w Lublinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-11-2022r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, ul. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik w sali XII odbędzie się pierwsza licytacja z nieruchomości gruntowej składającej się z działek o nr 2282, 4477, 4478 położonych w gminie Trawniki w miejscowości Oleśniki należącej do dłużnika EWELINA BŁAZIAK dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LU1I/xxxxxxxx/1. Zagospodarowanie i ukształtowanie terenu pozostałych działek: Działka 2282 Działka nr 2282 o powierzchni 0,07 ha ma kształt nieforemny z wydłużoną częścią północno-wschodnią i położona jest na terenie płaskim. W chwili oględzin była użytkowana jako łąki trwałe. Działka 4477 Działka nr 4477 o powierzchni 0,10 ha ma kształt wydłużony i położona jest na terenie płaskim. W chwili oględzin była użytkowana jako łąki trwałe. Działka 4478 Działka nr 4478 o powierzchni 0,05 ha ma kształt wydłużony i położona jest na terenie płaskim. W chwili oględzin była użytkowana jako łąki trwałe. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI W PLANIE MIEJSCOWYM Zgodnie z założeniami planu przestrzennego gminy Trawniki uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Trawniki Nr XVII/97/99 z dnia 15 grudnia 1999 roku /z późniejszymi zmianami/ Działka o nr ew. 2282 przeznaczona jest pod łąki i pastwiska RZ, natomiast działki o nr ew. 4477, 4478 pod wody otwarte W.

Suma oszacowania wynosi 3 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 360,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas 29 1600 1462 1836 2053 0000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Wyszyńskiego 18, Świdnik, 21-040  Świdnik.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Paweł Komar

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Dorohusk Osada, Dorohusk Osada (lubelskie)

Niepodległości 34, 22-175, Dorohusk-Osada, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-21
Cena wywołania: 165 000 zł
Cena oszacowania: 220 000 zł

Dom w miejscowości Lublin, Równa 8 (lubelskie). Działka numer: 28

Równa 8, 20-350, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 171 508 zł
Cena oszacowania: 257 263 zł

Grunt w miejscowości Wólka Korczowska, Wólka Korczowska (lubelskie). Działki numer: 552, 299, 376/2, 377, 370, 324

Wólka Korczowska, 21-532, Wólka Korczowska, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-11-29
Cena wywołania: 6 245 zł
Cena oszacowania: 81 591 zł