Dodano dnia: 2023-01-12

Grunt w miejscowości Myszków, Partyzantów (śląskie). Działka numer: 368/112

Partyzantów, 42-300, Myszków, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-02-27
Sygnatura: KM 970/21
Obszar działki: 0.1200 ha
Cena wywołania: 84 159 zł
Cena oszacowania: 112 212 zł
Wadium: 11 222 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie

Michał Szmal

Kancelaria Komornicza, Strażacka 36, Myszków, 42-300 Myszków

tel. 34 310 18 69 / fax. 34 310 18 69

Sygnatura: KM 970/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Michał Szmal na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2023 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Myszkowie z siedzibą przy Kwiatkowskiego 2, 42-300 Myszków, pokój 9, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Partyzantów , 42-300 Myszków, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1M/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest działka o numerze ewidencyjnym 368/112 o powierzchni 0.1200 ha położona w miejscowości Myszków w obrębie dzielnicy obejmującej tereny byłego zakładu przemysłowego "MYSTAL". Nieruchomość stanowi teren przemysłowy. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki działki przemysłowe na których zlokalizowana jest zabudowa przemysłowa i magazynowa. Kształt działki jest regularny, zbliżony do prostokąta o długość granicy ok. 41 m i szerokości granicy ok. 29. Obszar działki ogrodzony od strony granicy południowej i zachodniej płotem wykonanym z elementów PCV, brama wjazdowa o konstrukcji metalowej z wypełnieniem z blachy trapezowej. Teren działki na części powierzchni utwardzony nawierzchnia betonową, w obrębie wjazdu utwardzony kostką trylinkową. Teren działki płaski bez widocznych deformacji. Większość obszaru działki stanowi teren pokryty odpadami niewidomego pochodzenia o mieszanym składzie materiałowym. Nieruchomość jest nieuzbrojona. Jedynie poprzez południowy fragment działki przebiega sieć wodociągowa, teletechniczna, ciepłownicza oraz energetyczna. W pozostałym zakresie pełen zakres tych urządzeń zlokalizowany jest w drodze dojazdowej - działce o nr. ewid. 368/32. Nieruchomość przylega do wewnętrznej drogi dojazdowej - działki o nr. ewid. 368/32, która nie stanowi drogi publicznej oraz nie stanowi prawa własności czy tez użytkowania wieczystego przysługującego aktualnemu właścicielowi opisywanej działki gruntu. Tym samym nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Suma oszacowania wynosi 112 212,90 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84 159,68 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 221,29 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 86105011681000009213528079.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Michał Szmal

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Częstochowa, Sportowa 50/52/48 (śląskie)

Sportowa 50/52/48, 42-229, Częstochowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-24
Cena wywołania: 185 100 zł
Cena oszacowania: 246 800 zł

Mieszkanie w miejscowości Tychy, Orzeszkowej 1/37 (śląskie)

Orzeszkowej 1/37, 43-100, Tychy, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-07
Cena wywołania: 94 425 zł
Cena oszacowania: 125 900 zł

Grunt w miejscowości Jaworze, Wrzosowa (śląskie). Działka numer: 1740/11

Wrzosowa, 43-385, Jaworze, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-03-01
Cena wywołania: 218 625 zł
Cena oszacowania: 291 500 zł