Dodano dnia: 2023-11-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Murzynowo Leśne, Murzynowo Leśne (wielkopolskie). Działka numer: 310/1

Murzynowo Leśne, 63-023, Murzynowo Leśne, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2024-02-07
Sygnatura: Km 1863/20
Obszar działki: 3,8221ha
Cena wywołania: 343 005 zł
Cena oszacowania: 457 340 zł
Wadium: 45 734 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej

Dariusz Karasiński

Kancelaria Komornicza, osiedle Piastowskie 38, Środa Wielkopolska, 63-000 Środa Wielkopolska

tel. 061 28 77 200 / fax. 061 28 55 395

Sygnatura: Km 1863/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-02-2024 o godz. 13:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy , 63-023 Murzynowo Leśne, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Środzie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1D/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 310/1 o pow. 3,8221ha, zlokalizowaną przy drodze utwardzonej asfaltem – własność Skarb Państwa, w zarządzie Gminy Krzykosy (działka nr 345/1). Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny niezabudowane oraz zabudowa mieszkalna siedliskowa i jednorodzinna. Pełna infrastruktura publiczna zlokalizowana w Krzykosach – ok. 7,0km. Odległość do miasta powiatowego – Środa Wlkp. ok. 14km. Uzbrojenie techniczne terenu: prąd i woda. Działka o kształcie regularnym i płaskim terenie. Przez działkę przebiega linia elektryczna niskiego napięcia. Działka stanowi tereny roli, uprawiana rolniczo. Struktura bonitacyjna gruntu: grunty orne RV – 3,8078ha oraz W – 0,0143ha. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Gminy Krzykosy Uchwałą nr V/23/2007 z dnia 22.02.2007r., przedmiotowa działka znajdują się w części na obszarze oznaczonym symbolem ROM – teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej (7160m2) oraz w części (3,1061ha) jako R – tereny rolnicze.

Suma oszacowania wynosi 457 340,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 343 005,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 45 734,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Santander Bank Polska SA 34 10901418 0000 0001 3688 4729.

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę nabycia nieruchomości winna niezwłocznie po ustąpieniu postąpień uiścić 20% ceny nabycia nieruchomości, a pozostałą część należności do godziny 18.00 następnego dnia.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Dariusz Karasiński

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Ostrów Wielkopolski, Piotrusia Pana 20 (wielkopolskie). Działki numer: 187/15, 187/9, 188

Piotrusia Pana 20, 63-400, Ostrów Wielkopolski, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-07-23
Cena wywołania: 349 575 zł
Cena oszacowania: 466 100 zł

Dom w miejscowości Trzek, Wierzbowa 1 (wielkopolskie). Działki numer: 27/1, 25/12

Wierzbowa 1, 62-025, Trzek, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-07-24
e-licytacja
Cena wywołania: 128 333 zł
Cena oszacowania: 192 500 zł

Dom w miejscowości Bogdaj, Bogdaj (wielkopolskie). Działka numer: 1048

Bogdaj, 63-435, Bogdaj, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-08-08
e-licytacja
Cena wywołania: 192 667 zł
Cena oszacowania: 289 000 zł