Dodano dnia: 2022-01-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Margonin, Sypniewo (wielkopolskie). Działki numer: 132/3, 132/4, 132/5, 194, 134, 180/5, 196/1, 183/1, 180/7, 180/9

Sypniewo, 64-832, Margonin, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-01
Obszar działki: 45,1198 ha + 3,6232 ha + 4,0312 ha + 11,4684 ha + 27,3658 ha + 17,9519 ha + 39,2428 ha + 14,4034 ha
Cena wywołania: 3 827 288 zł
Cena oszacowania: 5 103 050 zł
Wadium: 510 305 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

                                                                                O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w  Wągrowcu Łukasz Polimirski Kancelaria Komornicza Nr I w Wagrowcu  na podstawie art.953 § 1 pkt 5 oraz art. 955 § 3 k.p.c. zawiadamia, że  w dniu 01 marca  2022r. o g. 12.30 w  Sądzie Rejonowym w Wągrowcu sala nr 4,ul. Kościuszki 18 odbędzie się

                                                                    PIERWSZA    LICYTACJA  NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej własność dłużnika **** ******** położonych  pod adresem:  Sypniewo,gm. Margonin,  dla których SĄD REJONOWY WĄGROWIEC V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgi  wieczyste  o numerach:
- PO1B/xxxxxxxx/6 (działka numer 132/3 o powierzchni 6,8606 ha;działka numer 132/4 o powierzchni 5,1139 ha,działka numer 132/5 o powierzchni 6,6853 ha;działka numer 194 o powierzchni 23,9373 ha), 
- PO1B/xxxxxxxx/7 (działka numer 134 o powierzchni 3,6232 ha), 
- PO1B/xxxxxxxx/2 (działka numer 180/5 o powierzchni 4,0312 ha; działka numer 189/6 
o powierzchni 11,4684 ha;działka numer 196/1 o powierzchni 27,3658 ha),
- PO1B/xxxxxxxx/8 ( działka numer 183/1 o powierzchni 17,9519 ha),
- PO1B/xxxxxxxx/4 ( działka numer 180/7 o powierzchni 39,2428 ha),  
- PO1B/xxxxxxxx/4  (działka numer 180/9 o powierzchni 14,4034 ha).


             Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:          5.103.050,00 zł,
             Cena wywołania wynosi:                          3.827.287,50 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości  510.305,00zł najpóźniej  
w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika sądowego w PKO Bank Polski S.A. Oddział 
w Wągrowcu   nr 61102039030000140200278812. Rękojmia może  być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie  do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rekojmi  albo w inny wskazany przez komornika sposób.
          Oglądanie w/w nieruchomości odbędzie się 15 lutego    2022r. o godz. 09.00.
         Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność 
na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  

                                                                                                                      Komornik Sądowy
                                                                                                         przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu
                                                                                                                       Łukasz Polimirski
a/a

                                                                     

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Radosiew, Radosiew (wielkopolskie). Działki numer: 142/6, 147/1

Radosiew, 64-700, Radosiew, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-05-27
Cena wywołania: 15 334 zł
Cena oszacowania: 23 000 zł

Grunt w miejscowości Przybychowo, Przybychowo (wielkopolskie). Działki numer: 117, 356

Przybychowo, 64-710, Przybychowo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-07-07
Cena wywołania: 80 288 zł
Cena oszacowania: 107 050 zł

Mieszkanie w miejscowości Środa Wielkopolska, Tadeusza Kościuszki 3/3 (wielkopolskie)

Tadeusza Kościuszki 3/3, 63-000, Środa Wielkopolska, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-06-21
Cena wywołania: 144 750 zł
Cena oszacowania: 193 000 zł