Dodano dnia: 2021-12-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Lubliniec, Oleska (śląskie). Działki numer: 2355/3, 320/8, 393/9, 2160/3, 2356/3

Oleska, 42-700, Lubliniec, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-09
Sygnatura:  KM 1511/20
Obszar działki: 0,1882 ha + 1,2190 ha
Cena wywołania: 578 775 zł
Cena oszacowania: 3 055 500 zł
Wadium: 305 550 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lublińcu

Marcin Pierzchała

Kancelaria Komornicza, pl. Konrada Mańki 5, Lubliniec,  42-700 Lubliniec

tel. (34) 351 49 87 537 192 537 / fax. (34) 351 49 87

Sygnatura: KM 1511/20OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublińcu Marcin Pierzchała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-02-2022 o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu z siedzibą przy Sądowa 3, 42-700 Lubliniec, pokój 1.3, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- użytkowania wieczystego, którego  właścicielami są *** ***** położonego przy Oleska , 42-700 Lubliniec, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul.  , Lubliniec, 42-700 Lubliniec) prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1L/xxxxxxxx/7.

Suma oszacowania wynosi 771 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 578 775,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 77 170,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sądowa3, Lubliniec, 42-700  Lubliniec.  

- użytkowania wieczystego, którego  właścicielami są Jaksa Krystyna, Jaksa Andrzej położonego przy Oleska , 42-700 Lubliniec, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul.  , Lubliniec, 42-700 Lubliniec) prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1L/xxxxxxxx/6.

Suma oszacowania wynosi 2 283 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 712 850,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 228 380,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sądowa3, Lubliniec, 42-700  Lubliniec.  

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Gliwicach 48 8457 0008 2006 0107 3479 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marcin Pierzchała

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Karola Miarki, Karola Miarki (śląskie)

Karola Miarki, 41-400, Karola Miarki, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-07-01
Cena wywołania: 197 620 zł
Cena oszacowania: 241 000 zł

Dom w miejscowości Leboszowice, Wiejska 11 (śląskie). Działka numer: 815/256

Wiejska 11, 44-145, Leboszowice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-07-04
Cena wywołania: 129 750 zł
Cena oszacowania: 173 000 zł

Dom w miejscowości Sarnów, Wiejska 178 (śląskie). Działka numer: 710/4

Wiejska 178, 42-512, Sarnów, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-06-30
Cena wywołania: 86 625 zł
Cena oszacowania: 115 500 zł