Dodano dnia: 2023-08-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Łotów, Łotów (lubelskie). Działki numer: 203, 215

Łotów, 22-550, Łotów, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-25
Sygnatura: Km 292/20
Cena wywołania: 36 133 zł
Cena oszacowania: 54 200 zł
Wadium: 5 420 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie

Przemysław Kłodziński

Kancelaria Komornicza w Hrubieszowie

ul. Narutowicza 54, 22-500 Hrubieszów

tel. 846642350 / fax. 846642350

Sygnatura: Km 292/20

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie Przemysław Kłodziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-09-2023 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Hrubieszowie z siedzibą przy mjr Henryka Dobrzańskiego Hubala 7, 22-500 Hrubieszów, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej własność dłużnika **** ******** położona w miejscowości Łotów, gmina Werbkowice, składająca się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 203 oraz 215, dla której Sąd Rejonowy w Hrubieszowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr ZA1H/xxxxxxxx/5., dla której Sąd Rejonowy w Hrubieszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1H/xxxxxxxx/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 54 200,00 zł. Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 36 133,33 .

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 5 420,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 08 2030 0045 1110 0000 0187 7590.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Przemysław Kłodziński

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Lublin, Józefa Dwernickiego 13 (lubelskie). Działka numer: 141

Józefa Dwernickiego 13, 20-813, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-11
e-licytacja
Cena wywołania: 238 725 zł
Cena oszacowania: 318 300 zł

Grunt w miejscowości Rzyczyna, Kłoczew, Kłoczew (lubelskie). Działki numer: 812, 161, 151

Kłoczew, 08-550, Rzyczyna, Kłoczew, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-10-02

Dom w miejscowości Wola Sernicka-Kolonia, Wola Sernicka-Kolonia 16 (lubelskie). Działki numer: 715/2, 425, 3282

Wola Sernicka-Kolonia 16, 21-107, Wola Sernicka-Kolonia, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-11-08