Dodano dnia: 2023-11-15
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Łódź, Dworcowa 32F (łódzkie). Działka numer: 27/10

Dworcowa 32F, 92-636, Łódź, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-07
Sygnatura: KM 89/23 i inne
Obszar działki: 0,1220 ha.
Cena wywołania: 171 750 zł
Cena oszacowania: 229 000 zł
Wadium: 22 900 zł

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Bartłomiej Górczyński

Kancelaria Komornicza, Piotrkowska 276, Łódź, 90-361 Łódź

tel. 42 682 30 77 / fax.

Sygnatura: KM 89/23 i inne

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-12-2023 o godz. 10:30 pod adresem: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź, pokój D, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul. Dworcowa , 92-636 Łódź, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, tj. działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 27/10, położona w Łodzi, przy ul. Dworcowej (bez numeru), w obrębie geodezyjnym W-38, o całkowitej powierzchni 0,1220 ha. Działka jest niezabudowana, posiada regularny kształt prostokąta o wymiarach 22,5 x 54m. Media (sieć wodociągowa, gazowa, elektryczna) znajdują się w drodze, kanalizacja lokalna. Działka w przeważającej części porośnięta jest drzewami. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, tj. do ulicy Dworcowej. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości uwzględnione zostały w operacie szacunkowym sporządzonym na potrzeby niniejszego postępowania, znajdującym się do wglądu w tutejszej kancelarii.

Suma oszacowania wynosi 229 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 171 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 22 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: INGBSK O. w Łodzi 83 1050 1461 1000 0023 5626 0352.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Bartłomiej Górczyński

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Łódź, Tatrzańska 51-53/11 (łódzkie)

Tatrzańska 51-53/11, 93-219, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 175 500 zł
Cena oszacowania: 234 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Łódź, Maratońska 39b/47 (łódzkie)

Maratońska 39b/47, 94-108, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-17
Cena wywołania: 347 250 zł
Cena oszacowania: 463 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Łódź, Tylna 4B/39 (łódzkie)

Tylna 4B/39, 90-348, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 507 225 zł
Cena oszacowania: 676 300 zł