Dodano dnia: 2022-03-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Lisowice, Lisowice 128a (dolnośląskie). Działki numer: 235/7, 745/5

Lisowice 128a, 59-230, Lisowice, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-31
Sygnatura:  KM 1303/16
Obszar działki: 1,2073 ha
Cena wywołania: 153 100 zł
Cena oszacowania: 229 650 zł
Wadium: 22 965 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Legnicy

Krzysztof Kobus

Kancelaria Komornicza, Gwiezdna 8, Legnica,  59-220 Legnica

tel. (76)720-84-05 / fax. (76)720-84-06

Sygnatura: KM 1303/16
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Krzysztof Kobus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-03-2022 o godz. 11:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Legnicy, Kościuszki 1-3, 59-220 Legnica, pokój 12,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy  ,Lisowice,  59-230 Prochowice, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział VI Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Andersa 12, Legnica, 59-220 Legnica)  prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1L/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca działkę gruntu nr 235/7o powierzchni 0,2773 ha zabudowaną budynkiem ubojni drobiu, wiatą obudowaną i budynkiem gospodarczym oraz działkę gruntu nr 745/5 bez zabudowań o powierzchni 0,93 ha - dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW LE1L/xxxxxxxx/0. Łączna powierzchnia działek wynosi: 1,2073 ha. Działka nr 745/5 stanowi teren upraw polowych, jest uprawiana, charakteryzuje się słabą bonitacją – grunt klasy V i VI. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej – drogi gminnej oraz mediów znajdujących się w drodze. Działka 235/7 zabudowana budynkiem ubojni o powierzchni zabudowy 336,00 m2 i powierzchni użytkowej 309,12 m2; wiatą obudowaną z wydzieloną częścią warsztatową o konstrukcji stalowej z wypełnieniem ścian pustakami o powierzchni zabudowy 89,78 m2 i powierzchni użytkowej 85,73 m2; budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 191,36 m2 i powierzchni zabudowy 208,00 m2. Na terenie działki znajduje się budynek wagowy wraz z wagą samochodową o powierzchni użytkowej 7,22 m2 i powierzchnią zabudowy 8,84 m2

Suma oszacowania wynosi 229 650,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 153 100,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 965,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 we Wrocławiu 25 1020 5226 0000 6702 0444 2661.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Złotoryjska 19, Legnica, 59-220 Legnica można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
23.03.2022 10:00 - 10:30

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Krzysztof Kobus

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Złotów, Złotów 79A (dolnośląskie). Działka numer: 488/2

Złotów 79A, 55-106, Złotów, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-02-01
Cena wywołania: 477 900 zł
Cena oszacowania: 637 200 zł

Dom w miejscowości Mrowiny, Wojska Polskiego 1 (dolnośląskie). Działki numer: 173/3, 173/2

Wojska Polskiego 1, 58-130, Mrowiny, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-07
e-licytacja
Cena wywołania: 440 667 zł
Cena oszacowania: 661 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Wałbrzych, Piotra Skargi (dolnośląskie)

Piotra Skargi, 58-300, Wałbrzych, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 190 500 zł
Cena oszacowania: 254 000 zł