Dodano dnia: 2022-03-15
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Lisewiec, Potokowa (pomorskie). Działka numer: 208/11

Potokowa, 83-050, Lisewiec, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-08
Sygnatura:  Km 2032/20 + inne
Obszar działki: 0,3001 ha
Cena wywołania: 1 755 zł
Cena oszacowania: 2 340 zł
Wadium: 234 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Gdańsk-Południe w Gdańsku

Tomasz Kędziora

Kancelaria Komornicza, Nr VI w Gdańsku, Strzelecka 7B, Gdańsk,  80-803 Gdańsk

tel. 58 506 52 15 / fax. 583413572

Sygnatura: Km 2032/20 + inne
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  Gdańsk-Południe w Gdańsku Tomasz Kędziora na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-04-2022 o godz. 10:30 pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku, ul. 3 Maja 9A, 80-802 Gdańsk, pokój E 0.22,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której właścicielami są *** * położonej przy  Potokowa , 83-050 Lisewiec , dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Żabi Kruk 16, Gdańsk, 80-803 Gdańsk)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
udział nr 3 wielkości 4/20 części we współwłasności nieruchomości gruntowej - działki ewidencyjnej o nr 208/11 oznaczonej w sposobie korzystania jako: R - grunty orne. Powierzchnia całej nieruchomości wynosi 0,3001ha. Działka nr 208/11 jest niezabudowana i ma zapewniać dostęp drogowy do innych działek do niej przylegających. Zgodnie z planem zagospodarowania, nieruchomość położona jest na terenach rolnych z zakazem zabudowy. Udział nr 3 przedmiotowej nieruchomości przysługuje dłużnikowi: Bartosz Dietrich i Nadina Milka-Dietrich na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej.

Suma oszacowania wynosi 2 340,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 755,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 234,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: bank 58 1240 5400 1111 0000 4915 9848.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. 3 Maja 9 A, Gdańsk, 80-802  Gdańsk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Kędziora

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Somonino, Somonino (pomorskie). Działka numer: 509/1

Somonino, 83-314, Somonino, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 6 450 zł
Cena oszacowania: 8 600 zł

Mieszkanie w miejscowości Gdynia, Rdestowa 29a/5 (pomorskie)

Rdestowa 29a/5, 81-591, Gdynia, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 304 500 zł
Cena oszacowania: 406 000 zł

Grunt w miejscowości Sztum, Stefana Czarnieckiego (pomorskie). Działka numer: 657/2

Stefana Czarnieckiego, 82-400, Sztum, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-28
e-licytacja
Cena wywołania: 1 416 038 zł
Cena oszacowania: 1 888 050 zł