Dodano dnia: 2022-03-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Lipsko, Lipsko 212 (lubelskie). Działki numer: 691, 692, 693

Lipsko 212, 22-400, Lipsko, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-08
Sygnatura:  Km 202/21
Obszar działki: 0,5300 ha
Cena wywołania: 4 500 zł
Cena oszacowania: 6 000 zł
Wadium: 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zamościu

Tomasz Godek

Kancelaria Komornicza, Jana Kiepury 10, Zamość,  22-400 Zamość

tel. 84 5303980 / fax. 

Sygnatura: Km 202/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Tomasz Godek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-04-2022 o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą przy Wyszyńskiego 11/sala , 22-400 Zamość, pokój 27,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy  ,BIAŁOWOLA,  22-400 Zamość, dla której prowadzona w Sądzie Rejonowym w ZAMOŚĆ (adres: ul.  , Zamość, 22-400 Zamośćprowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1Z/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Oznaczenie nieruchomości /numery działek/: 691, 692, 693 Łączna powierzchnia nieruchomości: 0,53 ha Położenie: na terenie miejscowości Białowola w odległości około 12 km od miasta Zamość (siedziby gminy i powiatu) 1.Działka nr 691 Lokalizacja: w terenach łąk, tuż za pasem zabudowy wsi Lipsko rozciągającej się wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 849 Zamość-Jacnia-Józefów, w odległości około 600 m od lokalnej drogi asfaltowej i zlokalizowanej przy niej rozproszonej zabudowy wsi Lipsko Kosobudy Otoczenie: od strony północnej i południowej – rowy melioracyjne, od strony wschodniej i zachodniej – łąki Dojazd: prawnie brak, w terenie od lokalnej drogi asfaltowej biegnącej przez wieś około 600 m drogą gruntową, następnie około 200 m przez działki sąsiednie Infrastruktura: brak Powierzchnia: 0,17 ha Użytki i klasy: Ł III – 0,17 ha Struktura użytków: łąki trwałe – 100% Wskaźnik bonitacyjny: 0,80 Zdolność produkcyjna: dobra, teren w miarę równy, poziom wód gruntowych średni, kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, kultura gleb niska Stan zagospodarowania: łąka niekoszona 2.Działka nr 692 Lokalizacja: w terenach łąk, w odległości około 600 m od lokalnej drogi asfaltowej i zlokalizowanej przy niej rozproszonej zabudowy wsi Lipsko Kosobudy oraz w odległości około 300 m od drogi wojewódzkiej nr 849 Zamość-Jacnia-Józefów i zlokalizowanej przy niej zwartej zabudowy wsi Lipsko Otoczenie: od strony północnej i południowej – rowy melioracyjne, od strony wschodniej i zachodniej – łąki Dojazd: prawnie brak, w terenie od lokalnej drogi asfaltowej biegnącej przez wieś około 600 m drogą gruntową, następnie około 100 m przez działki sąsiednie Infrastruktura: brak Powierzchnia: 0,14 ha Użytki i klasy: Ł III – 0,14 ha Struktura użytków: łąki trwałe – 100% Wskaźnik bonitacyjny: 0,80 Zdolność produkcyjna: dobra, teren w miarę równy, poziom wód gruntowych średni, kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, kultura gleb niska Stan zagospodarowania: łąka niekoszona 3.Działka nr 693 Lokalizacja: w terenach łąk, w odległości około 600 m od lokalnej drogi asfaltowej i zlokalizowanej przy niej rozproszonej zabudowy wsi Lipsko Kosobudy oraz w odległości około 400 m od drogi wojewódzkiej nr 849 Zamość-Jacnia-Józefów i zlokalizowanej przy niej zwartej zabudowy wsi Lipsko Otoczenie: od strony północnej – rów melioracyjny, od strony wschodniej i zachodniej – łąki, od strony południowej – droga gruntowa Dojazd: od lokalnej drogi asfaltowej biegnącej przez wieś około 600 m drogą gruntową Infrastruktura: brak Powierzchnia: 0,22 ha Użytki i klasy: Ł III – 0,22 ha Struktura użytków: łąki trwałe – 100% Wskaźnik bonitacyjny: 0,80 Zdolność produkcyjna: dobra, teren w miarę równy, poziom wód gruntowych średni, kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, kultura gleb niska Stan zagospodarowania: łąka niekoszona

Suma oszacowania wynosi 6 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 98 1090 2590 0000 0001 3171 0750.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Wyszyńskiego 11/sala , Zamość, 22-400  Zamość.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Godek

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Lublin, Bernarda Wapowskiego 1/26 (lubelskie)

Bernarda Wapowskiego 1/26, 20-491, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 440 541 zł
Cena oszacowania: 587 388 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Janowiec, Oblasy 2 (lubelskie)

Oblasy 2, 24-123, Janowiec, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-12
Cena wywołania: 750 000 zł
Cena oszacowania: 1 000 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Werbkowice, Szkolna 12/15 (lubelskie)

Szkolna 12/15, 22-550, Werbkowice, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 166 500 zł
Cena oszacowania: 222 000 zł