Dodano dnia: 2021-12-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Lipowiec, 850 (lubelskie). Działki numer: 283/3, 283/4

Lipowiec, 22-630, Lipowiec, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-03
Sygnatura:  Km 3/20
Obszar działki: 0,6400 ha
Cena wywołania: 6 201 zł
Cena oszacowania: 8 268 zł
Wadium: 828 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim

Joanna Majewska

Kancelaria Komornicza, Rolnicza 10, Tomaszów Lubelski,  22-600 Tomaszów Lubelski

tel. 605 363 889 / fax. 84 543 28 57

Sygnatura: Km 3/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim Joanna Majewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-03-2022 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą przy Lwowska 55, 22-600 Tomaszów Lubelski, pokój sala nr IV,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ******** **** położonej przy  ,Lipowiec,  22-630 Tyszowcr, dla której  (adres: ul.  , Tomaszów Lubelski, 22-600 Tomaszów Lubelskiprowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1T/xxxxxxxx/4.

Suma oszacowania wynosi 8 268,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 201,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 826,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 10 16001462 1886 8205 7000 0004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Lwowska 55, Tomaszów Lubelski, 22-600  Tomaszów Lubelski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Joanna Majewska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Bortatycze, Bortatycze (lubelskie). Działki numer: 1160, 1044

Bortatycze, 22-400, Bortatycze, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 1 388 zł
Cena oszacowania: 58 960 zł

Grunt w miejscowości Chełm, Chełm (lubelskie). Działka numer: 38/5

Chełm, 22-100, Chełm, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 25 103 zł
Cena oszacowania: 33 470 zł

Grunt w miejscowości Kobyle, Kobyle (lubelskie). Działka numer: 59

Kobyle, 22-360, Kobyle, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-25
Cena wywołania: 46 667 zł
Cena oszacowania: 70 000 zł