Dodano dnia: 2022-01-24
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Lipowa, Lipowa 77 (opolskie). Działki numer: 258/2, 258/1

Lipowa 77, 49-200, Lipowa, (woj. opolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-24
Sygnatura:  KM 142/22
Obszar działki: 0,3500 ha
Cena wywołania: 45 600 zł
Cena oszacowania: 68 400 zł
Wadium: 6 840 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nysie

Alicja Uryasz-Polaczyk

Kancelaria Komornicza, Piastowska 21, Nysa,  48-300 Nysa

tel. 774231046 / fax. 774231046

Sygnatura: KM 142/22
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nysie Alicja Uryasz-Polaczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-02-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nysie z siedzibą przy Plac Kościelny 6, 48-300 Nysa, pokój 210,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy Lipowa ,Lipowa,  49-200 Grodków, dla której SĄD REJONOWY NYSA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , NYSA, 48-300 NYSAprowadzi księgę wieczystą o numerze OP1N/xxxxxxxx/5.

Suma oszacowania wynosi 68 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 45 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 840,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO I O. w Nysie 47 1240 1675 1111 0010 5156 9388.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Plac Kościelny 6, Nysa, 48-300  Nysa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Alicja Uryasz-Polaczyk

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Chróścina, Ogrodowa 42/4 (opolskie)

Ogrodowa 42/4, 48-320, Chróścina, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 74 475 zł
Cena oszacowania: 99 300 zł

Grunt w miejscowości Łubniany, Masów (opolskie). Działki numer: 1170/17, 1093

Masów, 46-024, Łubniany, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-07
e-licytacja
Cena wywołania: 30 035 zł
Cena oszacowania: 40 047 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Dąbrowa, Spółdzielcza (opolskie)

Spółdzielcza, 49-120, Dąbrowa, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-19
Cena wywołania: 1 156 533 zł
Cena oszacowania: 1 542 044 zł