Dodano dnia: 2022-02-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Lipno, Lipno 10 (łódzkie)

Lipno 10, 98-275, Lipno, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-10
Sygnatura: km 2452/20
Obszar działki: 0,0600 ha
Cena wywołania: 3 825 zł
Cena oszacowania: 5 100 zł
Wadium: 510 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu

Bartosz Rychlik

Kancelaria Komornicza, Sienkiewicza 8a, 98-200 SIERADZ

tel. 43 822 57 28 / fax. 43 822 57 28

Sygnatura: km 2452/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Bartosz Rychlik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-03-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu z siedzibą przy Al.Zwycięstwa 1, 98-200 , pokój XI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy 10,Lipno, 98-275 Brzeźnio, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1S/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość SR1S/xxxxxxxx/0 składająca się z działki nr 108, niezabudowana, która posiada bezpośredni dostępu do drogi publicznej (asfaltowej). Działka jest o kształcie prostokąta, szeroka około 15 m, długa około 40 m, o powierzchni 600m2. Działka to teren płaski. Działka nie jest uzbrojona. Posiada dostęp do energii elektrycznej, wiejskiej sieci wodociągowej. Brak możliwości podłączenia do wiejskiej sieci kanalizacji. Działka graniczy z działkami zabudowanymi obiektami mieszkalnymi (zabudowa siedliskowa – gospodarstw rolnych). Działka jest ogrodzona tylko w części betonowym płotem (z dwóch stron). Powierzchnia działki nie jest utwardzona. Na działce są pojedyncze nasadzenia drzew w przedniej części od drogi dojazdowej. Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny nabycia nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 5 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 825,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 510,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Wieluniu 15 1020 4564 0000 5102 0103 1954.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Sieradzu mieszczącym się pod adresem: Al.Zwycięstwa 1, 98-200 SIERADZ.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Bartosz Rychlik

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Rawa Mazowiecka, Scieki (łódzkie). Działka numer: 535

Scieki, 96-200, Rawa Mazowiecka, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-17
e-licytacja
Cena wywołania: 98 250 zł
Cena oszacowania: 131 000 zł

Grunt w miejscowości Łódź, Dworcowa 32F (łódzkie). Działka numer: 27/10

Dworcowa 32F, 92-636, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-07
Cena wywołania: 171 750 zł
Cena oszacowania: 229 000 zł

Dom w miejscowości Sikucin-Kolonia, Sikucin-Kolonia 23 (łódzkie). Działka numer: 144/5

Sikucin-Kolonia 23, 98-240, Sikucin-Kolonia, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 20 167 zł
Cena oszacowania: 30 250 zł