Dodano dnia: 2022-01-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Ligota Górna, Ligota Górna (opolskie). Działka numer: 557

Ligota Górna, 46-233, Ligota Górna, (woj. opolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-03-23
Sygnatura:  Km 1451/21
Obszar działki: 13300 m2
Cena wywołania: 269 500 zł
Cena oszacowania: 539 000 zł
Wadium: 53 900 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku

Maciej Kaczmarzyk

Kancelaria Komornicza, ul. Wolności 12, Kluczbork,  46-203 Kluczbork

tel. 0048 77 414 26 55  / fax. 0048 77 414 26 55

Sygnatura: Km 1451/21

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku na podstawie art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-03-2022 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja:

 

- nieruchomości położonej przy  , 46-200 Ligota Górna, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Ul. M. Curie - Skłodowskiej 15, Kluczbork, 46-200 Kluczbork)  prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1U/xxxxxxxx/0.

 

Suma oszacowania wynosi 539 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 269 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 900,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00.

 

Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: BS WOŁCZYN 59 8876 0009 0035 7205 2000 0001 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Maciej Kaczmarzyk

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, Wincentego Witosa (opolskie). Działka numer: 25/34

Wincentego Witosa, 47-223, Kędzierzyn-Koźle, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-09
Cena wywołania: 25 050 zł
Cena oszacowania: 33 400 zł

Dom w miejscowości Przywory, Dworcowa 1 (opolskie). Działka numer: 1009/278

Dworcowa 1, 46-050, Przywory, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-19
Cena wywołania: 233 857 zł
Cena oszacowania: 311 809 zł

Mieszkanie w miejscowości Korfantów, Wyzwolenia 7/5 (opolskie)

Wyzwolenia 7/5, 48-317, Korfantów, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 35 063 zł
Cena oszacowania: 46 750 zł