Dodano dnia: 2021-12-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Leśniów Wielki, Leśniów Wielki 21Ł (lubuskie). Działka numer: 488/9

Leśniów Wielki, 66-016, Leśniów Wielki, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-11
Sygnatura:  Km 204/20
Obszar działki: 0,1306 ha
Cena wywołania: 59 025 zł
Cena oszacowania: 78 700 zł
Wadium: 7 870 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

Radosław Nowacki

Kancelaria Komornicza, Boh. Westerplatte 11, Zielona Góra,  65-001 Zielona Góra

tel. 68-322-19-02 / fax. 

Sygnatura: Km 204/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Radosław Nowacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-02-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Plac Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ********* ************ położonej przy  ,Leśniów Wielki,  66-016 Czerwieńsk, dla której SĄD REJONOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. PL.SŁOWIAŃSKI 2, Zielona Góra, 65-950 ZIELONA GÓRA)  prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość o numerze ZG1E/xxxxxxxx/0 działka nr 488/9 o powierzchni 1 306,00 m2, wraz z nieruchomością położoną pod adresem: 66-016 Czerwieńsk, Leśniów Wielki , dla której SĄD REJONOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/xxxxxxxx/0 działka nr 488/7 stanowiącej drogę dojazdową (udział wynoszącym 18/72 w pow. 1 618 m2) . Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego Gminy Czerwieńsk – obrębu Leśniów Wielki uchwalonego uchwałą nr 31/IV/2007 Rady Gminy i Miasta Czerwieńsk z dnia 31 stycznia 2007 r. - przedmiotowe grunty ( dz. nr 488/9 ) to tereny oznaczone symbolem MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Suma oszacowania wynosi 78 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59 025,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 870,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP O/ZIELONA GÓRA 76 1020 5402 0000 0202 0113 0681.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Plac Słowiański 2, Zielona Góra, 65-069  Zielona Góra.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Radosław Nowacki

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Bojadła, Sulechowska 12 (lubuskie). Działka numer: 189/2

Sulechowska 12, 66-130, Bojadła, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-02-01
e-licytacja
Cena wywołania: 168 750 zł
Cena oszacowania: 225 000 zł

Grunt w miejscowości Zielona Góra, Zatonie (lubuskie). Działka numer: 247

Zatonie, 66-004, Zielona Góra, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 314 250 zł
Cena oszacowania: 419 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Ostrów, Ostrów 39/3 (lubuskie)

Ostrów 39/3, 69-200, Ostrów, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-14
e-licytacja
Cena wywołania: 119 700 zł
Cena oszacowania: 159 600 zł