Dodano dnia: 2022-04-08
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Łęki, Łęki (mazowieckie). Działki numer: 15/1, 17/1, 19/1

Łęki, 08-130, Łęki, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-05-12
Sygnatura:  KM 3588/20
Obszar działki: 0,98 ha
Cena wywołania: 7 725 zł
Cena oszacowania: 10 300 zł
Wadium: 1 030 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach

Paweł Goławski

Kancelaria Komornicza, 3 Maja 28, Siedlce,  08-110 Siedlce

tel. 25 300 53 18 / fax. 

Sygnatura: KM 3588/20

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Paweł Goławski Kancelaria Komornicza nr VII w Siedlcach na podstawie art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-05-2022 o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości położonej przy  ,Łęki,  08-130 Kotuń, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul.  , Łęki, 08-130 Kotuń) prowadzi księgę wieczystą o numerze  SI1S/xxxxxxxx/7 .

Opis nieruchomości:
nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej pod adresem: Łęki gm. 08-130 Kotuń, składająca się działek nr 15/1, 17/1 i 19/1 o pow. łącznej 0,98 ha, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1S/xxxxxxxx/7 będącej własnością * ****

 

Suma oszacowania wynosi 10 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 725,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 030,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00.

 

Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: BNP Paribas S.A. 41 1600 1462 1883 6260 7000 0001 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Paweł Goławski

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Pokrzywnica, Kępiaste . (mazowieckie). Działki numer: 65/23, 65/22, 65/24

Kępiaste ., 05-084, Pokrzywnica, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-19
e-licytacja
Cena wywołania: 163 821 zł
Cena oszacowania: 218 428 zł

Grunt w miejscowości Mała Wieś, Mała Wieś (mazowieckie). Działka numer: 1680

Mała Wieś, 05-320, Mała Wieś, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 3 111 zł
Cena oszacowania: 4 148 zł

Grunt w miejscowości Serock, Nasielska (mazowieckie). Działki numer: 44/2, 44/1, 44/4, 44/5, 44/8, 44/12, 26, 44/6

Nasielska, 05-140, Serock, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-02
Cena wywołania: 274 614 zł
Cena oszacowania: 366 152 zł