Dodano dnia: 2022-01-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Legacz, Legacz 1 (mazowieckie). Działka numer: 391/2

Legacz 1, 05-304, Legacz, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-03
Sygnatura:  Km 9555/18
Obszar działki: 0,3676 ha
Cena wywołania: 1 173 125 zł
Cena oszacowania: 1 564 167 zł
Wadium: 156 417 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim

Mateusz Zarębski

Kancelaria Komornicza, 11 Listopada 15, Mińsk Mazowiecki,  05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 690 365 010 / fax. 

Sygnatura: Km 9555/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mateusz Zarębski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-03-2022 o godz. 12:40 w budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z siedzibą przy Stefana Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój 4,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ***** położonej przy Legacz 1, 05-304 Stanisławów, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki)  prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1M/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 391/2 o powierzchni 0,3676 ha, położona w miejscowości Legacz, gm. Stanisławów, pow. miński, woj mazowieckie. Działka nr 391/2 o powierzchni 0,3676 ha stanowi nieruchomość gruntową zabudowaną w drugiej linii od drogi krajowej nr 50 w odległości ok 1,5 km od centrum Stanisławowa. Wjazd do działki odbywa się od strony południowej z drogi gminnej do wsi Legacz o nawierzchni utwardzonej, obecnie przez sąsiednią działkę nr 394/1. Działka w kształcie nieregularnym zbliżonym do wydłużonego prostokąta. Teren działki płaski, częściowo utwardzony kostką brukową, ogrodzony. Przedmiotowa działka przylega bezpośrednio do działki nr 394/1 zabudowanej budynkami o tym samych charakterze z którą tworzy jedną funkcjonalną całość gospodarczą (stanowi również własność tego samego dłużnika). Na działce zlokalizowany jest murowany budynek o funkcji produkcyjno-magazynowej, murowany budynek o funkcji socjalno-hotelowej (pokoje dla pracowników) oraz budynek gospodarczy. Łączna powierzchnia całkowita budynków wynosi 1 863,0 m2, Teren działki uzbrojony w sieć elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacja lokalna (sanitarna i deszczowa) z odprowadzeniem ścieków do bezodpływowych zbiorników znajdujących się poza terenem nieruchomości. Budynek o funkcji produkcyjno-magazynowej, przylegający do budynku socjalno-hotelowego, parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, przykryty dachem dwuspadowym pokrytym blachą i papą. Budynek wzniesiony na początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Obiekt wyposażony jest w instalację elektroenergetyczną, wodociągową. Budynek posiada następujące wskaźniki powierzchniowe (ustalone na podstawie inwentaryzacji budowlanej budynku oraz zweryfikowane podczas oględzin nieruchomości): powierzchnia zabudowy: 1200,00 m2; powierzchnia netto: 1 145,2 m2; powierzchnia całkowita: 1200,00 m2. Budynek zawiera dwie hale produkcyjno-magazynowe, pomieszczenia techniczne oraz kotłownię. Stan techniczny budynku biegły określił jako zły o stopniu zużycia 60%. Mury zawilgocone, konstrukcja stalowa dachu skorodowana. Budynek o funkcji socjalno-hotelową (pierwotnie wzniesiony jako biurowy), czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przylegający od strony północnej do budynku produkcyjno-magazynowego, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, przykryty dachem dwuspadowym pokrytym blachą. Budynek wzniesiony na początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Obiekt wyposażony jest w instalację elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody. Budynek posiada następujące wskaźniki powierzchniowe (ustalone na podstawie inwentaryzacji budowlanej budynku oraz zweryfikowane podczas oględzin nieruchomości): powierzchnia zabudowy: 143,00 m2; powierzchnia netto: 420,7 m2; powierzchnia całkowita 540,00 m2. W budynku znajdują się pomieszczenia socjalne oraz pokoje dla pracowników, komunikacja, sanitariaty. Stan techniczny budynku biegły określił jako zadowalający o stopniu zużycia 48%. Budynek o funkcji gospodarczo-magazynowej, wolnostojący, usytuowany w ostrej granicy z działką sąsiednią jednokondygnacyjny, parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, przykryty dachem dwuspadowym pokrytym blachą. Budynek wzniesiony na początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Obiekt wyposażony jest w instalację elektroenergetyczną. Budynek posiada następujące wskaźniki powierzchniowe (ustalone na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych dokonanych podczas oględzin nieruchomości): powierzchnia zabudowy: 123,00 m2; powierzchnia netto: 93,5 m2; powierzchnia całkowita: 123,00 m2. Stan techniczny budynku biegły określił jako zły o stopniu zużycia 70%. Mury zawilgocone, opadanie tynków, niedziałająca instalacja elektroenergetyczna. Podane w obwieszczeniu wartości cenowe zawierają podatek VAT 23%.

Suma oszacowania wynosi 1 564 166,40 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 173 124,80 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 156 416,64 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS 03 1600 1462 1816 0132 8000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Stefana Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300  Mińsk Mazowiecki.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Mateusz Zarębski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Kiścinne, Kiścinne (mazowieckie). Działki numer: 85/7, 85/2, 32/1

Kiścinne, 05-152, Kiścinne, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-07
Cena wywołania: 372 651 zł
Cena oszacowania: 558 976 zł

Dom w miejscowości Krzyżewo-Marki, Krzyżewo-Marki (mazowieckie). Działka numer: 29/1

Krzyżewo-Marki, 06-232, Krzyżewo-Marki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 147 600 zł
Cena oszacowania: 221 400 zł

Mieszkanie w miejscowości Ząbki, Powstańców 64 B/52 (mazowieckie)

Powstańców 64 B/52, 05-091, Ząbki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-13
e-licytacja
Cena wywołania: 261 750 zł
Cena oszacowania: 349 000 zł