Dodano dnia: 2022-11-02

Grunt w miejscowości Łęg Ręczyński, Łęg Ręczyński (łódzkie). Działka numer: 572

Łęg Ręczyński, 97-510, Łęg Ręczyński, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-12-12
Sygnatura: Km 973/21
Obszar działki: 0,4600 ha
Cena wywołania: 25 575 zł
Cena oszacowania: 34 100 zł
Wadium: 3 410 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim

Piotr Nowak

Kancelaria Komornicza, Al. 3-go Maja 4,  97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 0446498890 / fax. 0446498890

Sygnatura: Km 973/21

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Piotrkowie Trybunalskim Piotr Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  12-12-2022 o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy ul. Słowackiego 5, 97-300 , pokój II,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************* położonej przy  ,miejscowość Łęg Ręczyński,  97-510 Ręczno , dla której  Sąd Rejonowy VI Wydz.Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul.Słowackiego 5, Piotrków Tryb.,, 97-300 Piotrków Trybunalski)   prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1P/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
działka gruntu nr 572 o pow. 0,4600 ha, obręb nr 0006. Działka ta stanowi grunt rolny o słabej klasie bonitacyjnej ( RVI i RVIz ). W dacie wyceny teren działki był uprawiany, ale nie obsiany zbożem i nie obsadzony. Działka posiada dostęp z lokalnej drogi asfaltowej, z dostępem do sieci wodociągowej i elektrycznej. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ręczno działka nr 572 w części frontowej znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, a pozostała część działki znajduje się w obszarze zalesień.

Suma oszacowania wynosi 34 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 25 575,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 410,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BANK POLSKI S. A. 53 1020 3916 0000 0002 0079 1772.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Słowackiego 5, 97-300  Piotrków Trybunalski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Piotr Nowak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Radomsko, Rataja 22 (łódzkie). Działka numer: 809

Rataja 22, 97-500, Radomsko, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-15
e-licytacja
Cena wywołania: 368 250 zł
Cena oszacowania: 491 000 zł

Dom w miejscowości Lututów, Wieluńska 30 (łódzkie). Działka numer: 160/4

Wieluńska 30, 98-360, Lututów, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 334 666 zł
Cena oszacowania: 502 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Sokolniki-Las, Jana Kilińskiego 25 (łódzkie)

Jana Kilińskiego 25, 95-039, Sokolniki-Las, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-19
Cena wywołania: 108 750 zł
Cena oszacowania: 145 000 zł