Dodano dnia: 2022-03-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Łazy, Wodna (lubelskie). Działka numer: 3760

Wodna, 21-400, Łuków, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-04-25
Sygnatura: KM 1067/13
Obszar działki: 0,2743 ha
Cena wywołania: 15 450 zł
Cena oszacowania: 20 600 zł
Wadium: 2 060 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łukowie

Grzegorz Bartyś

Kancelaria Komornicza, Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 38, Łuków, 21-400 Łuków

tel. 257982211 / fax. 257972210

Sygnatura: KM 1067/13

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie Grzegorz Bartyś na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-04-2022 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Wodna ./., 21-400 Łuków, dla której nieruchomość prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1U/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Łukowie, oznaczona w ewidencji gruntów nr działki 3760 o pow. 0,2743 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łukowie prowadzi księgę wieczystą nr LU1U/xxxxxxxx/2. Nieruchomość była wykorzystywana pod uprawę rolną, aktualnie jest zakrzaczona i zachwaszczona. Przeznaczenie nieruchomości: częściowo tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zaś w pozostałej części tereny rolnicze.

Suma oszacowania wynosi 20 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 450,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 060,00 zł. Rękojmia powinna być złożona do momentu rozpoczęcia licytacji. Może zostać złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 63 1020 1260 0000 0502 0014 0152.. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćsetzłotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćsetzłotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Grzegorz Bartyś

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Łuków, Farfak 27 (lubelskie). Działka numer: 2407/2

Farfak 27, 21-400, Łuków, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-03-05
Cena wywołania: 90 675 zł
Cena oszacowania: 136 013 zł

Dom w miejscowości Łuków, Browarna 49c (lubelskie). Działki numer: 8617/2, 8618/1

Browarna 49c, 21-400, Łuków, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-05
Cena wywołania: 253 800 zł
Cena oszacowania: 380 700 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Łuków, Warszawska (lubelskie)

Warszawska, 21-400, Łuków, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-29
Cena wywołania: 2 577 000 zł
Cena oszacowania: 3 666 000 zł