Dodano dnia: 2022-03-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Łazy, Usługowa (mazowieckie). Działka numer: 254/8

Usługowa, 05-552, Łazy, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-20
Sygnatura: TG Km 36/20
Obszar działki: 0,4498 ha
Cena wywołania: 373 266 zł
Cena oszacowania: 497 689 zł
Wadium: 49 769 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie

Tomasz Gierała

Kancelaria Komornicza, Warszawska 22A, Piaseczno, 05-500 Piaseczno

tel. 227371033 / fax. 227267555

Sygnatura: TG Km 36/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-04-2022 o godz. 10:10 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie z siedzibą przy Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno, pokój 210, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy , 05-552 Łazy, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Działka ewidencyjna nr 254/8 o powierzchni 4498 m2 posiada kształt nieregularny zbliżony do trapezu. Teren działki jest nierówny, w wielu miejscach znajdują się nasypy piachu czy gruzu. Nieruchomość jest ogrodzona, ale od strony południowej ogrodzenie obejmuje także wąską działkę nr 254/9. Brama wjazdowa z blachy usytuowana jest od strony ul. Usługowej. Ogrodzenie porośnięte jest bujną roślinnością. Dostęp do drogi publicznej zapewniony jest od ul. Usługowej, która jest drogą o nawierzchni ziemnej. Nieruchomość od zachodu graniczy z działką zabudowaną, a z pozostałych stron z działkami niezabudowanymi. Na terenie działki w południowej części posadowiono budynek gospodarczy, o powierzchni zabudowy ok. 255 m2. Budynek jest parterowy murowany w bardzo złym stanie wizualnym. Wszystkie media w drodze.

Suma oszacowania wynosi 497 689,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 373 266,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 768,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można złożyć również na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie 50 1020 1169 0000 8902 0177 0833.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 18:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Gierała

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Łazy, Muzyczna 18 (mazowieckie). Działka numer: 188/6

Muzyczna 18, 05-552, Łazy, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-14
e-licytacja
Cena wywołania: 547 500 zł
Cena oszacowania: 730 000 zł

Grunt w miejscowości Łazy, Alternatywy (mazowieckie). Działka numer: 46/44

Alternatywy, 05-552, Łazy, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-16
Cena wywołania: 2 109 950 zł
Cena oszacowania: 2 813 268 zł