Dodano dnia: 2022-03-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Łazin, Łazin (łódzkie). Działka numer: 175

Łazin, 99-423, Łazin, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-22
Sygnatura: KM 1382/18
Obszar działki: 1,33 ha
Cena wywołania: 67 500 zł
Cena oszacowania: 90 000 zł
Wadium: 9 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu

Marek Cichal

Kancelaria Komornicza, Chopina 7, Łowicz, 99-400 Łowicz

tel. (46) 8376103 / fax. (46) 8300802

Sygnatura: KM 1382/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu Marek Cichal na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-04-2022 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Łowiczu z siedzibą przy Kaliska 1/3, 99-400 Łowicz, pokój III, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy , Łazin, 99-423 Bielawy , dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1O/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
- działki o nr 175 o pow. 1,33 ha (w części - na głębokości 80 m. - z prawem zabudowy), położonej w miejscowości: Łazin, gmina Bielawy, zapisanej w Księdze Wieczystej Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łowiczu pod nr KW LD1O/xxxxxxxx/9, stanowiącej własność *** ***

Nieruchomość jest oszacowana na kwotę 90.000,00 zł
Cena wywołania nieruchomości wynosi   67.500,00 zł (3/4)
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kwocie 9.000,00 zł (10 % sumy oszacowania nieruchomości). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu 84 9288 0001 0003 4672 2000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania - sygn. akt I Co 11/20  w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marek Cichal

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Pabianice, Grota Roweckiego 21/86 (łódzkie)

Grota Roweckiego 21/86, 95-200, Pabianice, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-06
Cena wywołania: 78 333 zł
Cena oszacowania: 117 500 zł

Grunt w miejscowości Rawa Mazowiecka, Scieki (łódzkie). Działka numer: 535

Scieki, 96-200, Rawa Mazowiecka, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-17
e-licytacja
Cena wywołania: 98 250 zł
Cena oszacowania: 131 000 zł

Dom w miejscowości Grabów, Krośniewicka 10C (łódzkie). Działka numer: 89/4

Krośniewicka 10C, 99-150, Grabów, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-09
Cena wywołania: 370 500 zł
Cena oszacowania: 494 000 zł