Dodano dnia: 2022-03-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Łazin, Łazin (łódzkie). Działka numer: 158

Łazin, 99-423, Łazin, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-22
Sygnatura: KM 1382/18
Obszar działki: 0,92 ha
Cena wywołania: 22 500 zł
Cena oszacowania: 30 000 zł
Wadium: 3 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu

Marek Cichal

Kancelaria Komornicza, Chopina 7, Łowicz, 99-400 Łowicz

tel. (46) 8376103 / fax. (46) 8300802

Sygnatura: KM 1382/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu Marek Cichal na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-04-2022 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Łowiczu z siedzibą przy Kaliska 1/3, 99-400 Łowicz, pokój III, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy , Łazin, 99-423 Bielawy , dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1O/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
- działki rolnej o nr 158 o pow. 0,92 ha położonej w miejscowości: Łazin, gmina Bielawy, zapisanej w Księdze Wieczystej Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łowiczu pod nr KW LD1O/xxxxxxxx/9, stanowiącej własność *** ****

Nieruchomość jest oszacowana na kwotę 30.000,00 zł
Cena wywołania nieruchomości wynosi   22.500,00 zł (3/4)
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kwocie 3.000,00 zł (10 % sumy oszacowania nieruchomości) . Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu 84 9288 0001 0003 4672 2000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łowiczu protokół opisu i oszacowania -  sygn. akt I Co 11/20.1=1]/JEZELI].

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marek Cichal

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Łódź, Retkińska 108/110/79 (łódzkie)

Retkińska 108/110/79, 94-004, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-07
Cena wywołania: 190 500 zł
Cena oszacowania: 254 000 zł

Dom w miejscowości Zduńska Wola, Mikołaja Kopernika 1 (łódzkie). Działka numer: 24

Mikołaja Kopernika 1, 98-220, Zduńska Wola, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-08
Cena wywołania: 155 867 zł
Cena oszacowania: 233 800 zł

Mieszkanie w miejscowości Łódź, Wincentego Pola 45/47/60 (łódzkie)

Wincentego Pola 45/47/60, 91-024, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-07
e-licytacja
Cena wywołania: 210 750 zł
Cena oszacowania: 281 000 zł