Dodano dnia: 2022-07-20

Grunt w miejscowości Łazieniec, Łazieniec (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 1072/9

Łazieniec, 87-700, Łazieniec, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-10-24
Sygnatura:  Km 361/20
Obszar działki: 0,0416 ha
Cena wywołania: 2 137 zł
Cena oszacowania: 2 850 zł
Wadium: 285 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim

Jakub Marchlewicz

Kancelaria Komornicza, Chopina 6,  Aleksandrów Kujawski ,   87-700 Aleksandrów Kujawski

tel. 54 4251962 / fax. 

Sygnatura: Km 361/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Aleksandrowie Kujawskim Jakub Marchlewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  24-10-2022 o godz. 10:10  w budynku Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą przy Narutowicza 16, 87-700 Aleksandrów Kujawski, pokój 103,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ************ położonej przy  Łazieniec , 87-700 Aleksandrów Kujawski , dla której  Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim Wydział IV Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Narutowicza 16, Aleksandrów Kujawski, 87-700 Aleksandrów Kujawski)   prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1A/xxxxxxxx/4.

Suma oszacowania wynosi 2 850,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 137,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 285,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Ciechocinku 27 1020 5200 0000 4102 0046 3273.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Narutowicza 16, Aleksandrów Kujawski, 87-700 Aleksandrów Kujawski można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
10.10.2022 12:00 - 12:30

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jakub Marchlewicz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Kamlarki, Kamlarki 30 (kujawsko-pomorskie)

Kamlarki 30, 86-230, Kamlarki, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-08-16
Cena wywołania: 101 250 zł
Cena oszacowania: 135 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Ciechocinek, Szmurły 14 (kujawsko-pomorskie)

Szmurły 14, 87-720, Ciechocinek, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-09-01
Cena wywołania: 2 463 750 zł
Cena oszacowania: 3 285 000 zł

Dom w miejscowości Żnin, Dąbrowskiego 6/2 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 559/2

Dąbrowskiego 6/2, 88-400, Żnin, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-08-26
Cena wywołania: 104 250 zł
Cena oszacowania: 139 000 zł