Dodano dnia: 2022-01-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Latkowo, Latkowo (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 23/7

Latkowo, 88-110, Latkowo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-28
Sygnatura: GKm 65/19
Obszar działki: 0,4054 ha
Cena wywołania: 83 775 zł
Cena oszacowania: 111 700 zł
Wadium: 11 170 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu

Piotr Synik

Kancelaria Komornicza, Wałowa 39, Inowrocław, 88-100 Inowrocław

tel. 523533433 / fax. 523550674

Sygnatura: GKm 65/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Piotr Synik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-01-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z siedzibą przy Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, pokój 19, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Latkowo gm. Inowrocław dz. ewid. nr 23/7, 88-100 Inowrocław, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1I/xxxxxxxx/1.

Suma oszacowania wynosi 111 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 83 775,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 170,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 22 10901069 0000 0001 4254 9849.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
20.01.2022 12:00 - 12:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu mieszczącym się pod adresem: Narutowicza 42, Inowrocław, 88-100 Inowrocław.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Piotr Synik

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Inowrocław, Szymborska (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 28/33, 28/37, 28/40

Szymborska, 88-100, Inowrocław, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-06
e-licytacja
Cena wywołania: 113 625 zł
Cena oszacowania: 151 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Markowice, Markowice 43B/11 (kujawsko-pomorskie)

Markowice 43B/11, 88-320, Markowice, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 62 667 zł
Cena oszacowania: 94 000 zł

Grunt w miejscowości Mirowice, Mirowice (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 26/1, 40/6, 19

Mirowice, 86-120, Mirowice, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-07
Cena wywołania: 454 622 zł
Cena oszacowania: 606 163 zł