Dodano dnia: 2021-11-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Laski, Laski (dolnośląskie). Działka numer: 599/12

Laski, 57-251, Laski, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2021-12-08
Sygnatura:  KM 1897/19
Obszar działki: 10.9000 ha
Cena wywołania: 253 500 zł
Cena oszacowania: 338 000 zł
Wadium: 33 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich

Mariusz Wesołowski

Kancelaria Komornicza, 1 M aja 7, Ząbkowice Śląskie ,  57-200 Ząbkowice Śląskie

tel. 748161605 / fax. 

Sygnatura: KM 1897/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Mariusz Wesołowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-12-2021 o godz. 13:20 w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich z siedzibą przy Świerkowa 1 , 57-200 Ząbkowice Śląskie , pokój w sali 23,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ********** ************* położonej przy  ,Laski,  57-250 Złoty Stok, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich (adres: ul. Świerkowa 1, Ząbkowice Śląśkie, 57-200 57-200)  prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1Z/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie nr 599/12,( AM-3) o powierzchni 10.9000 ha , klasa bonitacyjna : RIIIb, RIVa, RV , położona w obrębie Laski gmina Złoty Stok w powiecie ząbkowickim, województwie dolnośląskim. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( uchwała nr XVI/100/04 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złoty Stok ) działka gruntu ,oznaczona geodezyjnie nr 599/12 obręb Laski położona jest na obszarze oznaczonym symbolem RP- teren użytków rolnych bez prawa zabudowy

Suma oszacowania wynosi 338 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 253 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas Bank 42 2030 0045 1110 0000 0411 2440.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Świerkowa 1 , Ząbkowice Śląskie , 57-200  Ząbkowice Śląskie .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Mariusz Wesołowski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Jelenia Góra, Kazimierza Pułaskiego 18/2 (dolnośląskie)

Kazimierza Pułaskiego 18/2, 58-560, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-08-30
e-licytacja
Cena wywołania: 394 350 zł
Cena oszacowania: 525 800 zł

Nieruchomość w miejscowości Jelenia Góra, Karola Miarki (dolnośląskie)

Karola Miarki, 58-500, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2024-09-10
Cena wywołania: 1 555 500 zł
Cena oszacowania: 2 074 000 zł

Dom w miejscowości Srebrna Góra, Jasna 37 (dolnośląskie). Działka numer: 443

Jasna 37, 57-215, Srebrna Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-08-01
Cena wywołania: 388 533 zł
Cena oszacowania: 582 800 zł