Dodano dnia: 2022-03-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Łajski, Kolejowa 71 (mazowieckie). Działki numer: 493/1, 494/1

Kolejowa 71, 05-119, Łajski, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-04-05
Sygnatura: km 846/21
Obszar działki: 0,8880 ha
Cena wywołania: 806 726 zł
Cena oszacowania: 1 075 635 zł
Wadium: 107 564 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Legionowie

Adam Wujek

Kancelaria Komornicza, C.K. Norwida 2c, Legionowo, 05-120 Legionowo

tel. 501737747 / fax. 227848388

Sygnatura: km 846/21

Strona internetowa: http://www.komorniklegionowo.pl

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie na podstawie art. 1013 (6) kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości  podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-04-2022 o godz. 09:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości,  należącej do dłużnika **** ******** położonej przy przy ul. Kolejowej , 05-119 Łajski , dla której  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/xxxxxxxx/0. Suma oszacowania wynosi 1 075 635,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 806 726,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 107 563,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 7 O w Warszawie 48 1090 1841 0000 0001 0714 2786.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Na dwa tygodnie przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 05-120 Legionowo ul. C.K. Norwida 2 C odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

W licytacji nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.
Suma oszacowania nieruchomości oraz cena wywołania została podana jako cena brutto

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Krępa, Krępa (mazowieckie). Działki numer: 331, 329, 157/2

Krępa, 06-545, Krępa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-07
e-licytacja
Cena wywołania: 13 178 zł
Cena oszacowania: 19 767 zł

Grunt w miejscowości Budy Wielgoleskie, Budy Wielgoleskie (mazowieckie). Działki numer: 667, 745

Budy Wielgoleskie, 05-334, Budy Wielgoleskie, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 10 133 zł
Cena oszacowania: 15 200 zł

Nieruchomość w miejscowości Otwock, Okrzei 104 (mazowieckie)

Okrzei 104, 05-400, Otwock, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 115 734 zł
Cena oszacowania: 154 312 zł