Dodano dnia: 2022-03-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Łajski, Brzozowa (mazowieckie). Działki numer: 710/3, 711/1

Brzozowa, 05-119, Łajski, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-13
Sygnatura: Km 1290/20
Obszar działki: 0,2724 ha
Cena wywołania: 77 850 zł
Cena oszacowania: 103 800 zł
Wadium: 10 380 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Legionowie

Adam Wujek

Kancelaria Komornicza, C.K. Norwida 2c, Legionowo, 05-120 Legionowo

tel. 501737747 / fax. 227848388

Sygnatura: Km 1290/20

Strona internetowa: http://www.komorniklegionowo.pl

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-04-2022 o godz. 15:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie z siedzibą przy Sobieskiego 47, 05-118 Legionowo, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości(stanowiącej udział - szczegóły na stronie komornika: http://www.komorniklegionowo.pl), należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Łajski , 05-119 Łajski, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/xxxxxxxx/1. Suma oszacowania wynosi 103 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77 850,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 380,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 7 O w Warszawie 48 1090 1841 0000 0001 0714 2786.

Zgodnie z art. 962 § 1przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rejkojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 

Adam Wujek

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna (mazowieckie). Działki numer: 12/2, 12/1

Konstancin-Jeziorna, 05-510, Konstancin-Jeziorna, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-08-15
e-licytacja
Cena wywołania: 572 867 zł
Cena oszacowania: 859 300 zł

Dom w miejscowości Kotlarka, Kotlarka (mazowieckie). Działka numer: 252

Kotlarka, 27-100, Kotlarka, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-07-30
Cena wywołania: 51 750 zł
Cena oszacowania: 69 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Floriana Znanieckiego 16C/32 (mazowieckie)

Floriana Znanieckiego 16C/32, 03-980, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-08-22
Cena wywołania: 596 775 zł
Cena oszacowania: 795 700 zł