Dodano dnia: 2022-03-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Ładzin, Ładzin (zachodniopomorskie). Działka numer: 209

Ładzin, 72-518, Ładzin, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-31
Sygnatura:  Kmp 2/11
Obszar działki: 0,4720 ha
Cena wywołania: 65 880 zł
Cena oszacowania: 87 840 zł
Wadium: 8 784 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim

Dawid Opas

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 1, Kamień Pomorski,  72-400 Kamień Pomorski

tel. 913823444 / fax. 913823444

Sygnatura: Kmp 2/11
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Dawid Opas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-03-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim z siedzibą przy Kościuszki 13, 72-400 Kamień Pomorski, pokój 209,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** **** położonej przy  , 72-518 Ładzin, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim (adres: ul. Pl. Wolności 1C, Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski)  prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1K/xxxxxxxx/9.

Suma oszacowania wynosi 87 840,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 65 880,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 784,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP PARIBAS SA I O/Kamień Pomorski 76 1600 1462 1873 0524 0000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 13, Kamień Pomorski, 72-400  Kamień Pomorski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Dawid Opas

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Płoty, Nowogardzka 11 (zachodniopomorskie). Działka numer: 111

Nowogardzka 11, 72-310, Płoty, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 231 750 zł
Cena oszacowania: 309 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Szczecin, Waleriana Łukasińskiego 39D/3 (zachodniopomorskie)

Waleriana Łukasińskiego 39D/3, 71-214, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-08
Cena wywołania: 154 700 zł
Cena oszacowania: 232 050 zł

Mieszkanie w miejscowości Szczecin, Pegaza 5a/5 (zachodniopomorskie)

Pegaza 5a/5, 71-790, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-05
Cena wywołania: 364 572 zł
Cena oszacowania: 486 096 zł