Dodano dnia: 2022-02-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Łabunie, ul. Zamojska (lubelskie). Działki numer: 1548, 1559

ul. Zamojska, 22-437, Łabunie, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-01
Sygnatura:  KMP 14/21
Obszar działki: 0,4300 ha
Cena wywołania: 4 500 zł
Cena oszacowania: 6 000 zł
Wadium: 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zamościu

Aleksandra Puchacz

Kancelaria Komornicza, Wyszyńskiego 3, Zamość,  22-400 Zamość

tel. 84 639 18 47 / fax. 84 639 18 47

Sygnatura: KMP 14/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Aleksandra Puchacz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-04-2022 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą przy Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość, pokój 27,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ****** *********** położonej przy  , 22-437 Łabunie, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu (adres: ul. Wyszyńskiego 11, Zamość, 22-400 Zamość)  prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1Z/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
UDZIAŁ W WYSOKOŚCI 1/2 CZĘŚCI w prawie własności NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ położonej w miejscowości ŁABUNIE w gminie Łabunie o powierzchni 0,43 ha, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów w arkuszu 6 działkami nr 1548, 1559. Działka numer 1548 o powierzchni: 0,18 ha Użytki i klasy: Ł II – 0,18 ha, Struktura użytków: łąki trwałe – 100% Działka numer 1559 o powierzchni: 0,25 ha Użytki i klasy: Ł II – 0,25 ha, Struktura użytków: łąki trwałe – 100% Cała nieruchomość oszacowana jest na kwotę 12 000,00-zł. Udział 1/2 części w prawie własności nieruchomości oszacowany jest na kwotę 6 000,00-zł. Cena wywoławcza za udział 1/2 części w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 4500,00 zł. w tym: działka numer 1548 oszacowana jest na kwotę 5000,00-zł, udział 1/2 oszacowany jest na kwotę 2500,00-zł, cena wywoławcza za udział 1/2 części w działce numer 1548 wynosi kwotę 1 875,00-zł, wadium 250,00-zł. działka numer 1559 oszacowana jest na kwotę 7000,00-zł, udział 1/2 oszacowany jest na kwotę 3500,00-zł, cena wywoławcza za udział 1/2 części w działce numer 1559 wynosi kwotę 2 625,00-zł, wadium 350,00-zł.

Suma oszacowania wynosi 6 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO SA II O/Zamość 41 1240 2005 1111 0010 2509 2674.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 17:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Wyszyńskiego 11, Zamość, 22-400  Zamość.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Aleksandra Puchacz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Zamość, Świętego Piątka 43, 43A (lubelskie). Działka numer: 58

Świętego Piątka 43, 43A, 22-400, Zamość, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 382 667 zł
Cena oszacowania: 574 000 zł

Grunt w miejscowości Nowiny, Nowiny (lubelskie). Działki numer: 58/1, 244/14

Nowiny, 22-351, Nowiny, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-18
Cena wywołania: 60 553 zł
Cena oszacowania: 90 830 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Lublin, Bernarda Wapowskiego 1/garaż nr 4 (lubelskie)

Bernarda Wapowskiego 1/garaż nr 4, 20-491, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 32 546 zł
Cena oszacowania: 43 394 zł