Dodano dnia: 2021-12-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kutyłowo-Perysie, Kutyłowo-Perysie 25 (mazowieckie). Działka numer: 418

Kutyłowo-Perysie 25, 07-325, Kutyłowo-Perysie, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2021-12-14
Sygnatura:  Kmp 9/15
Obszar działki: 0,3400 ha
Cena wywołania: 37 500 zł
Cena oszacowania: 50 000 zł
Wadium: 5 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej

Mariusz Chojnicki

Kancelaria Komornicza, S. Grota Roweckiego 3, Ostrów Mazowiecka,  07-300 Ostrów Mazowiecka

tel. 296440944 / fax. 296440944

Sygnatura: Kmp 9/15
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz Chojnicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-12-2021 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą przy Bolesława Prusa 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka, pokój 1,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *** **** położonej przy  ,Kutyłowo Perysie,  07-325 Boguty Pianki, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Maz (adres: ul. Prusa Bolesława 2, Ostrów Mazowiecka, 07-300 Ostrów Mazowieckaprowadzi księgę wieczystą o numerze OS1M/xxxxxxxx/9.

Suma oszacowania wynosi 50 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 37 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Ciechanowie 21 1020 1592 0000 2002 0203 2332.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Bolesława Prusa 2, Ostrów Mazowiecka, 07-300  Ostrów Mazowiecka.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Mariusz Chojnicki

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Tamka 4/35 (mazowieckie)

Tamka 4/35, 00-349, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 344 250 zł
Cena oszacowania: 459 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Maków Mazowiecki, Ciechanowska 3F/34 (mazowieckie)

Ciechanowska 3F/34, 06-200, Maków Mazowiecki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-02-20
Cena wywołania: 150 000 zł
Cena oszacowania: 200 000 zł

Dom w miejscowości Warszawa, Dąbrowa 11 i 46-86 (mazowieckie). Działki numer: 9/6, 83

Dąbrowa 11 i 46-86, 03-989, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 3 339 525 zł
Cena oszacowania: 4 452 700 zł