Dodano dnia: 2022-02-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kurzelów, Kurzelów (świętokrzyskie). Działki numer: 1299, 2257

Kurzelów, 29-100, Kurzelów, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-22
Sygnatura:  KM 375/20
Obszar działki: 0,6300 ha
Cena wywołania: 5 467 zł
Cena oszacowania: 8 200 zł
Wadium: 820 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie

Rafał Sadlik

Kancelaria Komornicza, Os. Broniewskiego 14, Włoszczowa,  29-100 Włoszczowa

tel. 41 3942825 / fax. 413942825

Sygnatura: KM 375/20
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-03-2022 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego we Włoszczowie z siedzibą przy Kusocińskiego 11, 29-100 Włoszczowa,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *********** *********** położonej przy  ,Kurzelów gm. Włoszczowa,  29-100 Włoszczowa, dla której SĄD REJONOWY WŁOSZCZOWA IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , we Włoszczowie, 29-100 WŁOSZCZOWAprowadzi księgę wieczystą o numerze KI1W/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
sumy oszacowania, ceny wywołania oraz wysokość rękojmi dla poszczegółnych działek wynoszą kwoty: - działka nr 1299 o pow. 0,17 ha - lasy LsVI kwota oszacowania = 7.100,00 zł, cena wywoławcza = 4.733,33 zł, wadium = 710,00 zł; - działka nr 2257 o pow. 0,12 ha - łaki trwałe ŁV i ŁVI kwota oszacowania = 1.100,00 zł, cena wywoławcza = 733,33 zł, wadium = 110,00 zł;

Suma oszacowania wynosi 8 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 5 466,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 820,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 35109020400000000110643634.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kusocińskiego 11, Włoszczowa, 29-100  Włoszczowa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Rafał Sadlik

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Zagórze, Zagórze (świętokrzyskie). Działka numer: 312

Zagórze, 26-120, Zagórze, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 63 975 zł
Cena oszacowania: 85 300 zł

Grunt w miejscowości Stodoły-Kolonie, Stodoły-Kolonie (świętokrzyskie). Działki numer: 104, 103

Stodoły-Kolonie, 27-532, Stodoły-Kolonie, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-29
Cena wywołania: 38 250 zł
Cena oszacowania: 51 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Sulisławice, Sulisławice (świętokrzyskie)

Sulisławice, 27-670, Sulisławice, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-02-05
e-licytacja
Cena wywołania: 122 059 zł
Cena oszacowania: 183 088 zł