Dodano dnia: 2022-03-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kurczowa Wieś, Kurczowa Wieś (mazowieckie). Działka numer: 17/1

Kurczowa Wieś, 05-604, Kurczowa Wieś, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-07
Sygnatura:  Km 1118/19
Obszar działki: 3,6400 HA
Cena wywołania: 349 500 zł
Cena oszacowania: 466 000 zł
Wadium: 46 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Jacek Taczykowski

Kancelaria Komornicza, Walecznych 34A, Grójec,  05-600 Grójec

tel. tel. (48)360-38-46 / fax. (48)360-38-46

Sygnatura: Km 1118/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Jacek Taczykowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-03-2022 o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu z siedzibą przy Sportowa 14, 05-600 Grójec, pokój V,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy  ,Kurczowa Wieś,  05-604 Jasieniec, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu (adres: ul. Sportowa 7, Grójec, 05-600 Grójec)  prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1G/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Działka nr 17/1 o powierzchni 3,6400 ha. Na działce znajdują się nasadzenia jabłoni. Nieruchomość położona na terenach użytkowanych rolniczo. Oznaczenie - grunty orne.

Suma oszacowania wynosi 466 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 349 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 84 1020 2629 0000 9702 0345 0335.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600  Grójec.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jacek Taczykowski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Warszawa, Jurija Gagarina (mazowieckie). Działka numer: 12/11

Jurija Gagarina, 00-754, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-18
Cena wywołania: 1 969 500 zł
Cena oszacowania: 1 744 500 zł

Nieruchomość w miejscowości Ząbki, Zaciszna (mazowieckie)

Zaciszna, 05-091, Ząbki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 994 455 zł
Cena oszacowania: 1 325 940 zł

Dom w miejscowości Szczęsna, Malinowa (mazowieckie). Działki numer: 54/15, 54/8

Malinowa, 05-600, Szczęsna, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-02-29
e-licytacja
Cena wywołania: 286 969 zł
Cena oszacowania: 382 625 zł