Dodano dnia: 2022-03-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kukawki, ul. Zielona (mazowieckie). Działki numer: 597, 787

ul. Zielona, 05-281, Kukawki, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-29
Sygnatura:  KM 1727/18
Obszar działki: 1,3900 ha
Cena wywołania: 3 206 zł
Cena oszacowania: 4 275 zł
Wadium: 429 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wołominie

Sebastian Szymczuk

Kancelaria Komornicza, Prądzyńskiego 9, Wołomin,  05-200 Wołomin

tel. 22 203 53 30 / fax. 22 203 53 88

Sygnatura: KM 1727/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Sebastian Szymczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-04-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie z siedzibą przy Prądzyńskiego 3a, 05-200 Wołomin, pokój sala 1,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ******** ********, ********* ******** położonej przy  , 05-281 Kukawki, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Prądzyńskiego 3A, Wołomin, 05-200 Wołomin)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/xxxxxxxx/6.

Suma oszacowania wynosi 4 275,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 206,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 427,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 2 w Warszawie 02 1020 1026 0000 1602 0176 2509.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 18:00 do godz. 20:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Prądzyńskiego 3a, Wołomin, 05-200  Wołomin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Sebastian Szymczuk

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Nowolipki 22/139 (mazowieckie)

Nowolipki 22/139, 01-019, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-25
Cena wywołania: 205 125 zł
Cena oszacowania: 273 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Nowaka-Jeziorańskiego 9/358 (mazowieckie)

Nowaka-Jeziorańskiego 9/358, 03-984, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-06
e-licytacja
Cena wywołania: 393 788 zł
Cena oszacowania: 525 050 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Aleja Komisji Edukacji Narodowej 83/128 (mazowieckie)

Aleja Komisji Edukacji Narodowej 83/128, 02-777, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 579 840 zł
Cena oszacowania: 869 760 zł