Dodano dnia: 2022-03-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kukały, Kukały (mazowieckie). Działka numer: 15

Kukały, 05-650, Kukały, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-24
Sygnatura: KM 1525/17
Obszar działki: 6,1800 ha
Cena wywołania: 521 250 zł
Cena oszacowania: 695 000 zł
Wadium: 69 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Paweł Myszkowski

Kancelaria Komornicza, Mogielnicka 33lok.2.04, Grójec, 05-600 Grójec

tel. 48 332 92 05 / fax. 48 332 92 05

Sygnatura: KM 1525/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Paweł Myszkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-03-2022 o godz. 11:20 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu z siedzibą przy Sportowa 14, 05-600 Grójec, pokój 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Kukały, 05-650 Chynów, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1G/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Kukały, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, obręb 0029_Kukały, jednostka ewidencyjna 140603_2, Chynów, gmina Chynów powiat grójecki, województwo mazowieckie składająca się z działki nr 15 o powierzchni 6,1800 ha. Działka nr 15 w kształcie wielokąta ale składająca się z dwóch prostokątów – pierwszy o wymiarach około 95 metrów i długości około 270 metrów oraz drugi o wymiarach około 80 metrów i długości około 450 metrów. Działka także posiada sięgacz szerokości około 4 metrów na długości około 60 metrów do drogi asfaltowej działki nr 48 oznaczonej w ewidencji gruntów jako użytek „dr”, której posiadaczem jest Powiat Grójecki. Droga nie posiada urządzonych chodników, ale jest uliczne oświetlenie. Jest urządzony zjazd na działkę. Teren działki jest nieco niżej niż rzędna drogi. Od strony wschodniej na pierwszej części działki jest rów melioracyjny zwykły na powierzchni porośnięty olszyną. Po około 270 metrach rów ten w poprzek przechodzi przez działkę. Jest urządzone przejście na drugą stronę działki. Teren poprzedzający rów jest także porośnięty, ale w mniejszym stopniu. Teren działki jest płaski. Działka nie jest zabudowana, nie jest ogrodzona, nie jest zakrzaczona – jest użytkowana rolniczo – wykonany jest zasiew jednoroczny. W granicy działki od strony południowej stoją słupki betonowe stare. Działka położona w terenie bez dostępu infrastruktury technicznej. Sąsiedztwo i otoczenie to działki niezabudowane, użytkowane rolniczo oraz bardzo luźna zabudowa zagrodowa zlokalizowana od strony południowej wzdłuż drogi asfaltowej. Uwaga: istnieje rozbieżność pomiędzy wpisami w dziale I księgi wieczystej Kw.Nr RA1G/xxxxxxxx/6 a stanem faktycznym polegająca na tym, że w dziale w dziale I-O wpisane jest województwo radomskie gdy tymczasem aktualnie miejscowość Kukały położona jest w województwie mazowieckim

Suma oszacowania wynosi 695 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 521 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 69 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 05 1020 4317 0000 5602 0094 6905.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grójcu I Wydziale Cywilny mieszczącym się pod adresem: ul. Sportowa 14, 05-600 Grójec.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy

Paweł Myszkowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Brzezinka, Brzezinka 27 (mazowieckie). Działka numer: 72

Brzezinka 27, 05-480, Brzezinka, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-13
e-licytacja
Cena wywołania: 451 500 zł
Cena oszacowania: 602 000 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Przasnyska 9/ miejsce postojowe nr 104 (mazowieckie)

Przasnyska 9/ miejsce postojowe nr 104, 01-756, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2024-01-17
e-licytacja
Cena wywołania: 40 650 zł
Cena oszacowania: 54 200 zł

Grunt w miejscowości Lesznowola, Lesznowola (mazowieckie). Działka numer: 48/31

Lesznowola, 05-825, Lesznowola, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-08
Cena wywołania: 16 105 928 zł
Cena oszacowania: 21 474 570 zł