Dodano dnia: 2022-01-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kucoby, Kiki 14 (opolskie). Działki numer: 568/108, 569/108

Kiki 14, 46-312, Kucoby, (woj. opolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-09
Sygnatura:  Km 744/21
Obszar działki: 0,1624 ha
Cena wywołania: 35 250 zł
Cena oszacowania: 47 000 zł
Wadium: 4 700 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Oleśnie

Maciej Rajczyk

Kancelaria Komornicza, Jana Nikodema Jaronia 2, Olesno,  46-300 Olesno

tel. 34 359-30-64 / fax. 505-866-517

Sygnatura: Km 744/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnie Maciej Rajczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-02-2022 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnie z siedzibą przy Sądowa 3, 46-300 Olesno, pokój 4,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest  * położonej przy  ,Kucoby,  46-300 Olesno, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sądowa 3, Olesno, 46-300 Olesno)  prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1L/xxxxxxxx/8.

Suma oszacowania wynosi 47 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS 97 2030 0045 1110 0000 0287 0820.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sądowa 3, Olesno, 46-300  Olesno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Maciej Rajczyk

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kluczbork, Damrota 16/5 (opolskie)

Damrota 16/5, 46-200, Kluczbork, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 80 667 zł
Cena oszacowania: 121 000 zł

Dom w miejscowości Łaziska, Strzelecka (opolskie). Działka numer: 215/2

Strzelecka, 47-133, Łaziska, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 168 000 zł
Cena oszacowania: 224 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Bierawa, Kościelna 12/1 (opolskie)

Kościelna 12/1, 47-240, Bierawa, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-15
Cena wywołania: 163 800 zł
Cena oszacowania: 218 400 zł