Dodano dnia: 2021-12-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Krzywin, Krzywin (zachodniopomorskie). Działki numer: 884/1, 884/2, 884/3, 887/1, 887/2

Krzywin, 74-121, Krzywin, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-13
Sygnatura: Km 1964/18
Obszar działki: 4,0116 ha
Cena wywołania: 80 034 zł
Cena oszacowania: 106 712 zł
Wadium: 10 672 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie

Inga Krajewska

Kancelaria Komornicza, Parkowa 3A, Gryfino, 74-100 Gyfino

tel. 914162979 / fax. 914162979

Sygnatura: Km 1964/18

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie Inga Krajewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-01-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gryfinie z siedzibą przy Grunwaldzka 8, 74-100 Gryfino, pokój 107, odbędzie się pierwsza licytacja rodzaj nieruchomości:  nieruchomości należącego/ej do dłużnika **** ******** położonego przy Krzywin , obręb 0009 Krzywin, 74-121 Krzywin, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1Y/xxxxxxxx/8. Suma oszacowania wynosi 106 712,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 80 034,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 671,20 zł.

    dodatkowe informacje: należące do Grzegorza i Danuty małżonków Wołyńskich działki nr 884/1, 884/2, 884/3, 887/1 i 887/2 o łącznej pow. 4,0116ha, nieruchomość rolna niezabudowana, na obszarze 30 arów obciążona nieodpłatnym prawem użytkowania

 

      Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 10% sumy oszacowania nieruchomości - w gotówce, którą należy wpłacić w kancelarii komornika w dniu poprzedzającym dzień licytacji albo złożyć w książeczce oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można także uiścić we wskazanym powyżej terminie na konto  komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryfinie 62124038551111000044786485
( decyduje chwila wpływu rękojmi na konto komornika ).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość będzie można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy do wglądu w kancelarii komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

                                                                                                                                     Komornik Sądowy

 

Inga Krajewska

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Koszalin, Zwycięstwa 76/1 (zachodniopomorskie)

Zwycięstwa 76/1, 75-450, Koszalin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 226 170 zł
Cena oszacowania: 301 560 zł

Dom w miejscowości Trzebież, Portowa 21 (zachodniopomorskie). Działka numer: 391/3

Portowa 21, 21-020, Trzebież, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-08
Cena wywołania: 123 375 zł
Cena oszacowania: 164 500 zł

Grunt w miejscowości Nowogard, Kulice, Kulice (zachodniopomorskie). Działka numer: 281

Kulice, 72-200, Nowogard, Kulice, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 96 933 zł
Cena oszacowania: 145 400 zł