Dodano dnia: 2022-01-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Krynica-Zdrój, ul. Źródlana (małopolskie). Działka numer: 1074/3

ul. Źródlana, 33-380, Krynica-Zdrój, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-03
Sygnatura: KM 897/18
Obszar działki: 0,3500 ha
Cena wywołania: 3 600 zł
Cena oszacowania: 4 800 zł
Wadium: 480 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu

Jakub Jeż

Kancelaria Komornicza, Pijarska 15, Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz

tel. 18 4442288 / fax. 18 4442288

Sygnatura: KM 897/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Jakub Jeż na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-03-2022 o godz. 09:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Muszynie, Kity 18, 33-370 Muszyna, pokój 31, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy , 33-380 Krynica, dla której SĄD REJONOWY MUSZYNA IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1M/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
1. posiadającej prawo własności udziału w 1/4 części nieruchomości tj. działki nr. 1074/3 dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział w Muszynie prowadzi księgę wieczystą o numerze: nr NS1M/xxxxxxxx/3. Udział w 1/4 części nieruchomość tj. działka nr. 1074/3 oszacowana jest na kwotę: 4 800,00 zł Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 3 600,00 zł.

Suma oszacowania wynosi 4 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 600,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 480,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SANTANDER BANK POLSKA SA 25 1910 1048 3000 1792 1121 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
28.02.2022 11:00 - 12:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jakub Jeż

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Kazimierza Wierzyńskiego 22/22 (małopolskie)

Kazimierza Wierzyńskiego 22/22, 30-198, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-02-01
Cena wywołania: 409 047 zł
Cena oszacowania: 545 396 zł

Dom w miejscowości Dębina Zakrzowska, Dębina Zakrzowska (małopolskie). Działka numer: 85/4

Dębina Zakrzowska, 33-121, Dębina Zakrzowska, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 220 567 zł
Cena oszacowania: 330 850 zł

Dom w miejscowości Libiąż, Libiąż (małopolskie). Działki numer: 1666/12, 1666/5

Libiąż, 32-590, Libiąż, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 424 565 zł
Cena oszacowania: 566 086 zł