Dodano dnia: 2022-03-24
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Krynica-Zdrój, Krynica-Zdrój (małopolskie). Działka numer: 1537

ul. Leśna, 33-380, Krynica-Zdrój, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-10
Sygnatura: KMS 1/20
Obszar działki: 0,1372 ha
Cena wywołania: 6 607 zł
Cena oszacowania: 8 809 zł
Wadium: 881 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu

Maciej Szoski

Kancelaria Komornicza, Rynek 8, Muszyna, 33-370 Muszyna

tel. 184718338 / fax. 184718338

Sygnatura: KMS 1/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maciej Szoski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-05-2022 o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu z siedzibą w Muszynie na ul. Kity 18 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy , 33-380 Krynica-Zdrój, dla której SĄD REJONOWY MUSZYNA IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1M/xxxxxxxx/8.

Suma oszacowania wynosi 8 809,33 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 607,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 880,93 zł. Rękojmia powinna byc złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA Centrala 92 2490 0005 0000 4530 6445 0270.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Maciej Szoski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Kraków, Długa 70/16 (małopolskie)

Długa 70/16, 31-146, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-04
Cena wywołania: 208 500 zł
Cena oszacowania: 278 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Podrzecze, Podrzecze (małopolskie)

Podrzecze, 33-395, Podrzecze, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 8 723 zł
Cena oszacowania: 11 630 zł

Grunt w miejscowości Chrzanów, Działkowa (małopolskie). Działka numer: 1701/2

Działkowa, 32-500, Chrzanów, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-20
e-licytacja
Cena wywołania: 59 071 zł
Cena oszacowania: 78 761 zł