Dodano dnia: 2022-01-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kruszyniec, Łąkowa (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 194

Łąkowa, 86-014, Kruszyniec, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-14
Obszar działki: 6,7100 ha
Cena wywołania: 113 939 zł
Cena oszacowania: 151 919 zł
Wadium: 15 192 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią Aneta Kistowska-Łastowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-02-2022 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią w sali numer 108 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: Kruszyniec- działka numer 194, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1N/xxxxxxxx/2. Nieruchomość jest własnością dłużnika *** **** i stanowi niezabudowany grunt o powierzchni 6,7100 ha.
Suma oszacowania wynosi 151 919,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 113 939,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15191,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas SA 08 16001185 1867 0143 5000 0001.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:
- 26-01-2022 r. godz. 10:00 - 10:15
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Mirowice, Mirowice 22 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 221

Mirowice 22, 86-120, Mirowice, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-02-07
Cena wywołania: 156 736 zł
Cena oszacowania: 208 981 zł

Grunt w miejscowości Gzin Górny, Gzin Górny (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 249/2, 61, 283

Gzin Górny, 86-070, Gzin Górny, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 813 000 zł
Cena oszacowania: 1 084 000 zł

Grunt w miejscowości Gościeradz, Gościeradz (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 273/5, 273/2, 273/4, 273/6, 241, 273/1

Gościeradz, 86-010, Gościeradz gmina Koronowo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-11
e-licytacja
Cena wywołania: 495 819 zł
Cena oszacowania: 991 639 zł