Dodano dnia: 2022-03-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kruszyn, Lawendowa (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 12/1

Lawendowa, 86-014, Kruszyn, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-06
Obszar działki: 9,2600 ha
Cena wywołania: 315 600 zł
Cena oszacowania: 420 800 zł
Wadium: 42 080 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 14476

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią Tadeusz Matusiak, Kancelaria Komornicza nr II w Nakle nad Notecią na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-04-2022r. o godz. 10:00 wNakielskim Ośrodku Kultury, 89-100 Nakło n.Not.,al. Mickiewicza 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej: 86-014 Sicienko, Kruszyn, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 14476   [NKW: BY1N/xxxxxxxx/7]

Nieruchomość gruntowa, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 12/1 o pow. 9,2600 ha, zlokalizowana w miejscowości Kruszyn, w woj. kujawsko-pomorskim. Klasy gruntów IVb (1.7700 ha), V (2.8000 ha), VI (4.5400ha), N (0.1500ha). Posiada nieregularny kształt, średnio korzystny pod względem zagospodarowania. Teren parceli lekko pofałdowany, wykorzystywany do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie. W części południowej działki znajdują się fundamenty budynku mieszkalnego, które nie zostały zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, niezabudowane grunty oraz las.

Suma oszacowania wynosi 420 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 315 600,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 080,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy uiścić w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 90102014620000710200224303

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz.14.00 oraz przeglądać akta egzekucyjne w Sądzie Rejonowym  w Nakle nad Notecią 89-100 Nakło n.Not., ul.Sądowa 3, operat szacunkowy do wglądu w Kancelarii Komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez   zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gądecz, Gądecz 32/4 (kujawsko-pomorskie)

Gądecz 32/4, 86-022, Gądecz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-06
Cena wywołania: 27 750 zł
Cena oszacowania: 37 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Golska Huta, Golska Huta (kujawsko-pomorskie)

Golska Huta, 87-840, Golska Huta, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2024-02-06
Cena wywołania: 582 825 zł
Cena oszacowania: 777 100 zł

Dom w miejscowości Topolinek, Topolinek (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 156/4

Topolinek, 86-105, Topolinek, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-07
Cena wywołania: 7 333 zł
Cena oszacowania: 11 000 zł