Dodano dnia: 2022-03-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kruszyn Krajeński, ul. Zbożowa (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 201/31

ul. Zbożowa, 86-005, Kruszyn Krajeński, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-05-10
Sygnatura: Km 499/18
Obszar działki: 0,2109 ha
Cena wywołania: 77 013 zł
Cena oszacowania: 115 520 zł
Wadium: 11 552 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Przemysław Hetman

Kancelaria Komornicza, Batorego 4, Bydgoszcz, 85-104 Bydgoszcz

tel. 52 3667333 / fax. 52 3208676

Sygnatura: Km 499/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Przemysław Hetman na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-05-2022 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Zbożowa ,Kruszyn Krajeński, 86-005 Białe Błota, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Kruszynie Krajeńskim, działka nr 201/31 o łącznej powierzchni 0,2109 ha. Działka posiada dostęp do drogi publicznej - działka nr 201/29. Przez działkę przebiega linia elektroenergetyczna.

Suma oszacowania wynosi 115 520,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 77 013,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 552,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 69 2030 0045 1110 0000 0241 8140. conajmniej na 1 dni przed licytacją z dopiskiem: wadium i wskazaniem sygnatury sprawy KM

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
04.05.2022 10:00 - 10:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego [1=1]w kancelarii komornika.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w siedzibie kancelarii przy ul. Batorego 4 w pok. 11 można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.   

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Przemysław Hetman

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gawłowice, Gawłowice (Gziki) 3/1 (kujawsko-pomorskie)

Gawłowice (Gziki) 3/1, 87-220, Gawłowice, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-05
Cena wywołania: 31 000 zł
Cena oszacowania: 46 500 zł

Dom w miejscowości Grudziądz, Zawilcowa 28 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 245/1

Zawilcowa 28, 86-300, Grudziądz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-17
Cena wywołania: 269 250 zł
Cena oszacowania: 359 000 zł

Dom w miejscowości Brzozówka, Okrężna 4 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 84/22

Okrężna 4, 87-123, Brzozówka, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 296 667 zł
Cena oszacowania: 445 000 zł