Dodano dnia: 2022-01-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Krupy, Krupy (mazowieckie). Działki numer: 499, 1427

Krupy, 08-330, Krupy, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-04
Sygnatura:  KM 1296/21
Obszar działki: 0,9600 ha
Cena wywołania: 4 659 zł
Cena oszacowania: 6 212 zł
Wadium: 621 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim

Laura Pietrasiak vel Olszewska

Kancelaria Komornicza,  Piłsudskiego 10, Sokołów Podlaski,  08-300 Sokołów Podlaski

tel. 25 781 23 33 / fax. 25 781 23 33

Sygnatura: KM 1296/21OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Kancelaria Komornicza przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-04-2022 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim z siedzibą przy Ks. Bosco 3, 08-300 Sokołów Podlaski, pokój 1, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest J&Z Sp. z o.o. położonej przy  ,Wólka Okraglik,  08-330 Kosów Lacki, dla której SĄD REJONOWY SOKOŁÓW PODLASKI IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Bosco 4, SOKOŁÓW PODLASKI, 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI) prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1P/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana działka gruntowa o nr 499 o pow. 0,49 ha

Suma oszacowania wynosi 6 212,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 659,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 621,20 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Ks. Bosco 3, Sokołów Podlaski, 08-300  Sokołów Podlaski.  

- nieruchomości, której  właścicielem jest J&Z Sp. z o.o. położonej przy  ,Wólka Okraglik,  08-330 Kosów Lacki, dla której SĄD REJONOWY SOKOŁÓW PODLASKI IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Bosco 4, SOKOŁÓW PODLASKI, 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI) prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1P/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana działka gruntowa o nr 1427 o pow. 0,63 ha

Suma oszacowania wynosi 7 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 850,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 780,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Ks. Bosco 3, Sokołów Podlaski, 08-300  Sokołów Podlaski.  

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Laura Pietrasiak vel Olszewska

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Chudolipie, Grójecka (mazowieckie). Działka numer: 3

Grójecka, 96-323, Chudolipie, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-03-05
Cena wywołania: 1 216 470 zł
Cena oszacowania: 2 432 940 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Sucharskiego 2/57 (mazowieckie)

Sucharskiego 2/57, 01-390, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 87 750 zł
Cena oszacowania: 117 000 zł

Grunt w miejscowości Tłuszcz, Tłuszcz (mazowieckie). Działka numer: 510

Tłuszcz, 05-240, Tłuszcz, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-01
e-licytacja
Cena wywołania: 622 500 zł
Cena oszacowania: 830 000 zł